ИЗВЕШТАЈ СА 80. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА И ДАЉЕ ПОМАЖЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ Последња,  80. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак, 19.07. 2018. године. Седницом је председавао председник  Општине, Јован Репац. Пре почетка седнице, председник је предложио допуну дневног реда са ...

НАЈАВА 80. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 80. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 19.07.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 10 тачака. После усвајања записника са 76, 77, 78. и 79. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2018 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу...

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Традиција награђивања набољих студената у општини Пландиште наставља се и ове године. За добијање новчане награде, која ове године износи 50.000 динара, студенти са територије општине Пландиште требали су да имају просек струдирања преко 8,5, да су редовни студенти на...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21/2018 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)