ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња, 27. седница Скупштине општине Пландиште одржана је данас, 18. 04.2019.године. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште, одборници су расправљали иодлучилали о 33 тачке. Прво је разматран Предлог Одлуке о изменама и...

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,...

НАЈАВА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 27. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак,  18.04.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложене су 33 тачке. Одборници ће прво разматари Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину...

ИЗВЕШТАЈ СА 105. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последњом, 105. седницом Општинског већа која је на дневном реду имала 26 тачака, председавао је председник oпштине Пландиште, Јован Репац. На почетку седнице, председник је предложио допуну са једном тачком. После усвајања записника са 101, 102. и 103. седнице...

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЗИВАЊУ ЛИЦА ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА

У склопу реализације редовних задатака Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Панчево у наредном периоду извршиће позивање лица из резервног састава која нису служила војни рок а имају између 30 и 35 година живота ради оцене здравствене способности за... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)