Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

ODLUKA O DODELI MANDATA ZA ODBORNIKE SO PLANDIŠTE

5 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska izborna komisija opštine Plandište je na sednici održanoj 04.05.2016. godine donela Odluku o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine Plandište.

Odluku možete pogledati ovde.

NAJAVA 121. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

5 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova, 121. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 06.05.2016. godine.
Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća ukupno je 4 tačke. Većnici će, nakon usvajanja Zapisnika sa poslednje sednice prvo razmatrati Predlog Rešenja o dodeli jednokratnih novčanih nagrada najboljim studentima sa područja Opštine Plandište za školsku 2015/2016. godinu.
Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Konačna lista “Najbolji studenati 2016.”

27 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Komisija za izbor najboljih studenata na sednici održanoj  26.04.2016. godine  utvrdila je konačnu listu nagrađenih studenata.

Konačnu listu možete pogledati ovde.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE SO PLANDIŠTE

25 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska izborna komisija opštine Plandište je na sednici održanoj 25.04.2016. godine usvojila Izveštaj o konačnim rezultatima glasanja za izbor odbornika Skupštine opštine Plandište održanih 24 04 2016. godine.

Kompletan Izveštaj možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 02/2016

21 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti „Radovi na sanitarnim čvorovima u naseljenim mestima Stari Lec, Barice, Jermenovci i Banatski Sokolac i stručni nadzor“, broj JNMV 02/2016, interni br. 4-12/2016-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

PREDLOG LISTE NAGRAĐENIH STUDENATA ZA 2015/2016

19 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Komisija za izbor najboljih studenata na sednici održanoj 19.04.2016. godine, usvojila je predlog liste nagrađenih studenata koji su učestvovali na Konkursu za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2015/2016 godinu od 14.03. 2016. godine.

Predlog liste možete pogledati ovde.

Na predlog liste nagrađenih, učesnici konkursa mogu uložiti prigovor Komisiji, preko pisarnice Opštine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste.

PROGLAŠENA ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE OPŠTINE PLANDIŠTE

13 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska izborna komisija opštine Plandište je na sednici, održanoj 12.04.2016. godine, proglasila je Zbirnu izbornu listu kandidata za odbornike opštine Plandište.

ZBIRNA IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE OPŠTINE PLANDIŠTE

PROGLAŠENA IZBORNA LISTA

12 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska izborna komisija opštine Plandište je na sednici, održanoj 11.04.2016. godine, proglasila izbornu listu  GRUPA GRAĐANA „ZA NAŠU OPŠTINU PLANDIŠTE-ADVOKAT LUKIĆ DANILO“

GRUPA GRAĐANA „ZA NAŠU OPŠTINU PLANDIŠTE-ADVOKAT LUKIĆ DANILO“

IZVEŠTAJ SA 120. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

11 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 120. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 08.04.2016. godine. Na dnevnom redu ove sednice Opštinskog veća nalazilo se 5 tačaka. Većnici su nakon usvajanja Zapisnika sa 118. i 119. sednice Opšptinskog veća, prvo razmatrali i usvojili Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2015. godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85. i 87. Zakona o zaštiti životne sredine. Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za unapredjenje i zaštitu životne sredine u 2015. godini, planirano je 7 miliona dinara. Ukupan prihod od Naknade za zaštitu i unapredjenje životne sredine u 2015. godini iznosi 6.681.117,88 dinara a rashodi 3.694.123,06 dinara. Ostala sredstva u iznosu 2.986.995,00 dinara preneta su u 2016. godinu. U prošloj godini realizovane su sledeće aktivnosti: suzbijanje ambrozije, košenje trave i uklanjanje šiblja, uređenje Starog Parka u Velikom Gaju, tretiranje komaraca, suzbijanje krpelja, sistematska deratizacija, upravljanje otpadom, uklanjanje animalnog otpada, uklanjanje divlje deponije, nabavka kanti, pošumljavanje i ozelenjavanje. Većnici su razmatrali Pravilnik o unutrašnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta, broju i strukturi zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Plandište i doneli Rešenje o davanju saglasnosti na ovaj Pravilnik. Pretposlednja i poslednja tačka su bili zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13/16

8 april, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina15, 11060 Beograd, da podnesu ponudu u postupku Javne nabavke usluga – Održavanje informacionog sistema Odeljenja Lokalne poreske administracije u Opštinskoj upravi Plandište, broj JN 13/16, interni br. 4-103/2016-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.