Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokreće se otvoreni postupak javne nabavka usluge prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište za školsku 2014/2015

23 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku podeljenu u partije broj 10/2014 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište za školsku 2014/2015:

Partija br. 1 Prevoz učenika osnovnih škola sa teritorije Opštine Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke60130000 – Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene

Partija br. 2 Prevoz učenika srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke60130000 – Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Predlog liste – ekonomsko osnaživanje izbegličkih porodica

22 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 12. Pravilinika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-21/2014-01 od 13.05.2011. godine i na osnovu izveštaja sa terena, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Plandište na sednici, održanoj 22. 07. 2014.godine, usvojila je Predlog liste izbegličkih porodica koji su ostvarili pravo na dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodice.

Ovde možete pogledati Predlog liste.

Na predlog liste podnosioci zahteva mogu uložiti prigovor Komisiji preko pisarnice u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste.

Pokreće se postupak javne nabavke u otvorenom postupku podeljen u partije br. 21/2014

10 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku podeljenim u partije broj 21/2014 čiji je predmet:

  1. Partija
Realizacija projekta rekonstrukcije propusta na kanalu Kupinik 1 km 12+140,00 – lokalna saobraćajnica Banatski Sokolac – Miletićevo

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke45000000 – Građevinski radovi

 

  1. Partija
Nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta rekonstrukcije propusta na kanalu Kupinik 1 km 12+140,00 – lokalna saobraćajnica Banatski Sokolac – Miletićevo

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke71247000 – Nadzor građevinskih radova

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku  REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PROPUSTA NA KANALU KUPINIK 1 km 12+140,00 LOKALNA SAOBRAĆAJNICA BANATSKI SOKOLAC – MILETIĆEVO  I VRŠENJE NADZORA. br. 21/2014 možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PROPUSTA NA KANALU KUPINIK 1 km 12+140,00 LOKALNA SAOBRAĆAJNICA BANATSKI SOKOLAC – MILETIĆEVO  I VRŠENJE NADZORA. br. 21/2014 možete preuzeti ovde.

Izveštaj sa 19. sednice SO Plandište

10 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

U ponedeljak 30.06.2014. godine, održana je XIX Redovna sednica Skupštine opštine Plandište, u čijem radu je učestvovalo 19 odbornika. Sednicom, kojoj su prisustvovali predsednik opštine Milan Selaković i zamenik predsednika, Endre Sabo,  predsedavao je predsednik SO, Rade Klašnja. Odbornici su raspravljali i odlučivali o ukupno 12 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, prva naredna tačka bila je predlog Strategije održivog razvoja Opštine Plandište za period 2014-2020. godine. Strategija predstavlja krovni dokument za razvoj Opštine u narednih 7 godina. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE

3 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta preduzeća JP„SRBIJAGAS“ Novi Sad, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA PRIKLJUČNOG GASOVODA I PRIMOPREDAJNE STANICE „VELIKA GREDA“ (RN 211-13), na kat.par br. 1223/3, 1224/1, 1225/1 i 1226/1 KO Velika Greda, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

Uređenje i revitalizacija parka Jagodić

27 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova odobrio je 120.000 dinara Opštini Plandište za uređenje Parka Jagodić po osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala Selo sa razlednice. Opština će izdvojiti 200.000 dianara od sredstava naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine. Park porodice Jagodić na salašu Jagodić je značajno prirodno dobro koji se prostire na površini od 8,6 hektara. Od starih stabala prisutno je nekoliko stabala crnih oraha, gledičije, crvenolisnih javora, hrastova lužnjaka i slično. Detaljnije…

Javna rasprava o Strategiji održivog razvoja

24 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

U ponedeljak 23. juna u sali Skupštine opštine Plandište održana je javna rasprava o Strategiji održivog razvoja opštine Plandište za period 2014-2020  godine. Na javnoj raspravi učestvovali su zainteresovani građani opštine Plandište. Nakon uvodnog obraćanja predsednika opštine Milana Selakovića, prisutnima se obratio kordinator strategije Rade Surla, koji je opisao celokupan postupak i tok izrade, kao i sadržinu Strategije. Posebno je podvukao participativan pristup izradi ovog dokumenta gde je učestvovalo preko 100 građana, preduzetnika, javnih ustanova i preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja … Detaljnije…

Uručene diplome “Vuk Stefanović Karadžić”

23 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

Za nosioce diplome “Vuk Stefanović Karadžić” i ove godine, 23. juna, u maloj sali SO Plandište, organizovan je prijem. Predsednik opštine Milan Selaković uručio im je poklon knjige po izboru Narodne biblioteke, diplome i novčane nagrade u iznosu od 5.000 dinara. Svečanost je počela nastupom Branislava Đumića učenika 6 razreda OŠ “Dositej Obradović” i muzičke škole “Josif Marinković” iz Vršca koji je na tamburi izveo kompoziciju “Milica je večerala”. Detaljnije…

Plandište uči od Ade

23 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

Povodom  impelentacije projekta „Mapiranje socijalno ugroženog stanovništva i promocija radne aktivacije ugroženog stanovništva na lokalnom nivou“ opštinu Plandište posetili si članovi Udruženja građana„Duga“ iz Ade koja je podnela projekat i koja će obezbediti ekspertizu i prenos znanja iz  primera dobre prakse u opštini Ada.  Partneri na projektu su opštine Ada, Pećinci, Novi Bečej, Nova Crnja i Plandište. Projekt će finansirati Kraljevina Norveška čija je ukupna vrednost oko 30 000 eur. Projekat predstavlja priliku za  ove opštine  da na lokalnom novou usvoje model socijalne politike koji podrazumeva  niz aktivnosti kao što su procena broja ljudi  koji žive ispod linije siromaštva, efiaksnije korišćenje opštinskog budžeta, usmeravanje sredstava ka ljudima u zajednici kojima je pomoć neophodna i radno angažovanje radno sposobnog stanovništva.

Radna aktivacija socijalno ugroženog stanovništva

23 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

U petak 20 juna potpisan je Sporazum o saradnji između opštine Plandište, Centra za socijalni rad, Javno-komunalnog preduzeća „Polet“,  Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ i Narodne biblioteke u cilju poboljšanja uslova života najsiromašnijih i socijalno najugroženijih grupa kroz radnu aktivaciju. Radno sposobnim pojedincima, kojima je priznato pravo na jednokratnu pomoć, omogućiće se da, srazmerno iznosu jednokratne novčane  pomoći, odrade odgovarajući broj sati. Centar za socijalni rad će davati upute za radni angažman. Detaljnije…