Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 05/2014

17 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka opreme za elektronsko glasanje“, JNMV 05/2014, interni br. 4-167/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima

10 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritoriji opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“, br.11/2012) Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritoriji opštine Plandište, raspisuje Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima sa područja opštine Plandište za 2014/2015.

Konkurs je otvoren od 10.10.2014. do 10.11.2014. godine.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavni list možete preuzeti ovde.

SVAKO DETE SREĆNA LICA ČUVA JEDNA PORODICA

7 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Ovogodišnja Dečja nedelja počinje danas i traje do 12. oktobra. Odvija se pod motom „Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica“. Pored aktivnosti koje će sprovesti, pre svega, škole i predškolska ustanova i lokalna samouprava uključiće se u obeležavanje Dečje nedelje. U saradnji sa Centrom za socijalni rad podeliće  pakete  vrednosti od po 4000 dinara za 50 dece sa smetnjama u razvoju i iz mnogočlanih potrodica koja su u sistemu socijane zaštite, sa ciljem osnaživanja porodica i poboljšanja položaja dece.

Izveštaj sa 66. sednice OV opštine Plandište

3 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

U petak, 03.10.2014. je odžana 66. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Sednicom, u čijem radu su učestvovali svi članovi Veća, predsedavao je predsednik opštine, Milan Selaković. Sednici je prisustvovala i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazlo se ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, većnici su prvo razmatrali Predlog Komisije za dodelu subvencija u Opštini Plandište povodom objavljenog Javnog konkursa za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014 – 2016. godini i doneli su odluku da se DOO „Jasmil“ iz Arilja, PIB 100785145, dodeli subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014.-2016. godini, po uslovima predviđenim Javnim konkursom za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014.-2016. godini.  Nakon toga, kao treću tačku. Razmatrali su Predlog Zaključka o sprovođenju aktivnosti “Poklon paket za decu” u cilju osnaživanja porodice i poboljšanja položaja dece povodom Dečije nedelje u Opštini Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja. Svi predlozi usvojeni su jednoglasno.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti podeljene u partijama br. 26/2014

2 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti podeljenim u partije broj 26/2014 čiji je predmet:

 

 1.  Partija Investiciono održavanje objekata

mesnih kancelarija u opštini

Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke –45200000 – Radovi na

objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2.  Partija Nadzor nad Investicionim

održavanjem objekata mesnih kancelarija u opštini Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke –71247000 – Nadzor građevinskih radova

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

NAJAVA 66.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

1 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 66. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 03.10.2014. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, većnici će prvo razmatrati Predlog Komisije za dodelu subvencija i Opštini Plandište povodom objavljenog Javnog konkursa za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014-2016. godini. Sledi, kao treća tačka, Predlog Zaključka o sprovođenju aktivnosti “Poklon paket za decu” u cilju osnaživanja porodice i poboljšanja položaja dece povodom Dečije nedelje u Opštini Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

UREĐEN PARK JAGODIĆ

30 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Projekat „Park Jagodić“ razvijen je u okviru procesa turističkog statusiranja opštine koja nedovoljno afirmiše svoje turističke potencijale, dvorce, parkove i verske objekte. Projekt je finansirao Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opština Plandište. Ukupna vrednost projekta je 320.000,00 dinara.
Prvi korak u realizaciji projekta bio je da se ustanovi postojeće “nulto“ stanje, uključujući identifikaciju svih problema. Na osnovu snimljenog stanja razvijen je  i realizovan ovaj projekat.

Postignuti su planirani  rezultati: Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 20. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

26 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

U radu poslednje,  20. sednice  Skupštine opštine Plandište koja je održana danas (petak) 26.09.2014.godine, učestvovalo je 19 odbornika. Na sednici kojom je predsedavao predsednik, Rade Klašnja, prisustvovali su predsednik opštine, Milan Selaković, zamenik predsednika, Endre Sabo i poslanik u Skupštini APV,  Zoran Tanasković. Na dnevnom redu 20. sednice SO Plandište bilo je ukupno 10 tačaka. Pre početka sednice, odbornici su minutom ćutanja odali poštu preminulom članu Opštinskog veća, Lajošu Moricu.

Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 22/2014

23 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

     Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova „Radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u svim naseljenim mestima opštine Plandište“, broj JNMV 22/2014, interni br. 4-142/2014-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora možete preuzeti ovde.

 

NAJAVA 20.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 20.sednica Skupštine  opštine Plandište zakazana je za petak, 26.09.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice SO Plandište  nalazi se ukupno 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, odbornici će prvo raspravljati o Izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu u period januar-jun 2014.godine. Slede, Predlog Odluke o izmeni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor, pa Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište. Detaljnije…