Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Odluke donete u postupku sprovođenja objedinjene procedure

17 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i odredbama  Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure donete su sledeće odluke:

Zaključak broj 353-1/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Zaključak broj 351-3/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

Zaključak broj 351-4/2015-02-IV možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 25. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

13 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

25. sednica Skupštine opštine Plandište održana  je u petak, 13.03.2015. godine. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Rade Klašnja, učestvovala su  22 odbornika. Sednici SO Plandište prisustvovali su i predsednik Opštine, Milan Selaković i zamenik predsednika Opštine, Endre Sabo. Na dnevnom redu ove sednice Skupštine opštine Plandište bile su 3 tačke. Nakon usvajanja Zapisnika sa  24. sednice, odbornici  su doneli   Rešenje o razrešenju Miloša Popovića, dipl. ing. mašinstva iz Plandišta, dužnosti direktora DJKP “Polet” iz Plandišta, zbog isteka mandatnog perioda na koji je imenovan i Rešenje o imenovanju Vladimira Kiseljeva, dipl. pravnika iz Zrenjanina, za vršioca dužnosti direktora DJKP „Polet“ iz Plandišta, na mandatni period od 6 meseci. Na ovoj sednici nisu postavljana odbornička pitanja.

NAJAVA 25. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

12 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 25. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 13.03.2015. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine opštine Plandište nalazе se 3 tačkе. Nakon usvajanja Zapisnika sa  24. sednice, odbornici  će razmatrati Predlog Rešenja o razrešenju direktora DJKP „Polet“ Plandište a nakon toga i Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora DJKP “Polet” Plandište. Izvestilac za drugu i treću tačku je Rade Klašnja, predsednik SO Plandište.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 4-47/2015-02-IV

10 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca, u javnoj nabavci usluge- usluge održavanja javne rasvete  u naseljenim mestima opštine Plandište, poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa Zakonom, konkursnom dokumentacijom i  pozivom za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

9 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište kao naručilac na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” , br. 124/12) pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva čiji je predmet usluge održavanje informacionog sistema IS LPA.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE – INFO DANI

9 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

U maloj sali SO Plandište, u sredu 11. i četvrtak 12. marta sa početkom u 10 sati održaće se INFO DANI u vezi JAVNOG KONKURSA ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2015. GODINU.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 4-36/2015-02-IV

6 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka drva za ogrev za potrebe kancelarije za siromaštvo“, JNMV 05/2015, interni br. 4-39/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Javni poziv možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka drva za ogrev za potrebe kancelarije za siromaštvo“, JNMV 05/2015 možete preuzeti ovde.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka drva za ogrev za potrebe kancelarije za siromaštvo“, JNMV 05/2015 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE – KONKURSI ZA ZAPOŠLJAVANJE

5 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Pokrajinski Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je Javne konkurse i pozive za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu. Detaljne informacije o uslovima i pravu učešća po raspisanim konkursima i pozivima možete pogledati ovde.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

5 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište raspisuje javni konkurs za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području Opštine Plandište za 2015. godinu.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrasci:

Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
Obrazac 2 – Predlog projekta;
Obrazac 3 – Budžet projekta;
Obrazac 4 – Narativni izveštaj;
Obrazac 5 – Zahtev za prenos sredstava;

KONKURS – NAJBOLJI STUDENTI

3 mart, 2015 Komentari su zatvoreni

Raspisuje se konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2014/15, sa ciljem podsticanja za postizanje boljih rezultata studiranja i razvijanje takmičarskog duha.
Konkurs je otvoren od 03.03.2015. do 03.04.2015. godine.

Kompletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.