Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokreće se postupak javne nabavke u otvorenom postupku br. 14/2015

31 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku u otvorenom postupku – „Ojačanje kolovozne konstrukcije u ulici Vojvođanska u Plandištu i stručni nadzor“, broj  14/2015, interni br. 4-150/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

NAJAVA 97. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

30 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Predsednik Opštinskog veća opštine Plandište Milan Selaković zakazao je 97. sednicu Opštinskog veća za petak, 31.07.2015. godine. Za ovu sednicu predložen je dnevni red sa 5 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 95. i 96. sednice, većnici bi trebali razmatrati i utvrditi Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište, kao i Predlog Odluke o izmeni Odluke o uspostavljanju saradnje Opštine Plandište sa Opštinom Banlok, Rumunija. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 92. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 28. SEDNICE SO PLANDIŠTE

21 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 28. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u četvrtak, 16.07.2015. godine na zahtev 15 odbornika. Na dnevnom redu poslednje sednice kojom je na početku sednice predsedavao Rade Klašnja, a u  čijem radu je učestvovalo 19 odbornika, bile su dve tačke: Predlog za razrešenje predsednika Skupštine opštine Plandište i Izbor predsednika Skupštine opštine Plandište.
Predlog za razrešenje predsednika Skupštine opštine Plandište, kao i Predlog kandidata za predsednika  Skupštine opštine Plandište odbornicima je podeljeno u pismenoj formi. Tajno glasanja za razrešenje predsednika, odnosno za izbor novog predsednika sprovela je Komisija u sastavu: Dušan Jeličić, predsednik i članovi, Jasmina Vorkapić i Ana Marija Pinter, najmladji odbornici u SO Plandište.
Detaljnije…

Javni konkurs za Regionalne javne radove 2015.

21 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Uskladu sa Regionalnim akcionim planom zapošlјavanja Grada/Opštine Vršac, Bela Crkva i Plandište za 2015.godinu, Opštine Vršac, Bela Crkva i Plandište, u saradnјi sa Nacionalnom službom za zapošljavanјe, dana 20.07.2015. godine, raspisuju Javni konkurs za organizovanјe sprovođenјa javnih radova u 2015. godini. Rok za podnošnje prijava je 05.08.2015. godine.

Kompletan tekst javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br.13/2015

21 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti  – Unapređenje informaciono – komunikacione infrastrukture opštine Plandište“, JNMV 13/2015, interni br. 4-140/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu Konkursne dokumentacije možete pogledati ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete pogledati ovde.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

20 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Konkurs je otvoren do 10.09.2015. godine.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br.12/2015

16 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka i ugradnja video nadzora u osnovnoj školi “ Jovan Sterija Popović ” u Velikog Gredi“, JNMV 12/2015, interni br. 4-138/2015-II u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje troškova smeštaja učenika i studenata

14 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 15 Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), Opštinska uprava Plandište, dana 14.07.2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA SMEŠTAJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE U DOMOVIMA UČENIKA I STUDENATA

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti  sa područja opštine Plandišta koji su ostvarili pravo na smeštaj u domovima učenika i studenata, a koji su u sistemu socijalne zaštite.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje dela troškova prevoza učenika koji putuju povremeno/vikendom

14 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 13. stava 1. i stava 3 Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), člana 2. stava 1 tačke 2 Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište ( „Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008, 18/20008 i 24/2008) Opštinska uprava Plandište , dana 14. 07.  2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANЈE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNЈIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji POVREMENO/VIKENDOM putuje od mesta stanovanja do mesta škole.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje dela troškova prevoza učenika

14 jul, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 2. stava 1 tačke 2 Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008, 18/2008 i 24/2008) 13. stava 1. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), Opštinska uprava Plandište, dana 14.07.2015. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANЈE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNЈIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji SVAKODNEVNO putuje od mesta stanovanja do mesta škole.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.