Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

POLIMARK NOVI VLASNIK BANTPLASTA

27 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Krajem meseca, dobra vest iz privrede. Polimark Group doo iz Zemuna, u utorak, 25.08.2015. godine potisivanjem kupoprodajnog ugovora u kancelariji notara, u Plandištu, u prisustvu predsednika opštine, Milana Selakovića i predsednika SO Plandište, Zorana Vorkapića, zvanično postao novi vlasnik AD Bantplast iz Plandišta koji od 2011. godine u stečaju. Ugovor o kupoprodaji potpisali su stečajni upravnik Bantpalasta, Ivan Repak i generalni direktor Polimarka, Voja Starčević. Bantplast je prodat za 66,7 miliona dinara.
Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 100. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

27 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Opštinsko veće opštinePlandište odžalo je svoju 100. sednicu . U radu sednice kojom je predsedavo predsednik, Milan Selaković, učestvovali svi članovi Veća. Na ovoj sednici, većnici su utvrdili Predlog Odluke o radnom vremenu Doma zdravlјa „1.oktobar“ Plandište koji radi u posebnim uslovima, budući da je 5 lekara istovremeno na specijalizaciji i da za to vreme Dom zdravlјa nema pravo prijema novih lekara. Kako je na sednici rečeno, u Domu zdravlјa će se potruditi da se maksimalno pridržavaju utvrđenog dnevnog reda.
Detaljnije…

REŠENJE O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA – POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU

24 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište”, br. 16/2008 i 17/2012), a u skladu sa članom 13. stav 3. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2012, 8/2014 i 17/2014), Opštinsko veće opštine Plandište, dana 21.08.2015. godine, donelo je REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI POVREMENO/VIKENDOM PUTUJU OD MESTA STANOVANJA DO MESTA ŠKOLE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE. Ovim Rešenjem utvrđuje se visina regresiranja troškova prevoza učenika srednjih škola koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za SEPTEMBAR 2015. GODINE

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.

REŠENJE O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA – SVAKODNEVNO PUTUJU

24 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. i 120. Statuta opštine Plandište („Sužbeni list opštine Plandište“, br. 16/2008 i 17/2012), a u skladu sa  članom 13. stavom 3. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), Opštinsko veće opštine Plandište na sednici održanoj dana 21.08. 2015. godine, donelo je REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU OD MESTA STANOVANJA DO MESTA ŠKOLE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE. Ovim Rešenjem utvrđuje se visina regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za SEPTEMBAR 2015. GODINE.

Kompletno Rešenje možete pogledati ovde.

NAJAVA 100. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

20 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 100. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 21.08.2015. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 6 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 97., 98. i 99. sednice, većnici će prvo u utvrđivati Predlog Odluke o radnom vremenu Doma zdravlja “1. Оktobar” Plandište. Nakon toga će odlučivati koga će postaviti za upravljača Spomenikom prirode “Park dvorca Jagodić”. Članovi Veća će na predstojećoj sednici razmatrati i Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 100. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

U PLANDIŠTU URUČENI KLJUČEVI ZA NOVE STANOVE

13 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Danas su u Plandištu, predsednik opštine, Milan Selaković i predsednik Skupštine opštine Plandište, Zoran Vorkapić zvanično uručili ključeve stanarima koji su kupili stanove u novoj zgradi, Lameli 5 u centru Plandišta. Temelji ove zgrade postavljeni su sredinom 1999, godine sa namerom da se zidaju stanovi za mlade bračne parove. Skoro desetak godina na objektu se ništa  nije radilo sve do perioda kada je aktueli predsednik SO Plandište bio u manadatu predsednika opštine. U to vreme se sazidala zgrada, bili su završeni i unutrašnji radovi ali zgrada nije stekla uslove da bude tehnički primljena da bi stanari mogli da se usele. To se desilo u mandatu aktuelne vlasti, odnosno zahvaljujući angažovanju i naporima predsednika opštine, Milana Selakovića i njegovih saradnika. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 29. SEDNICE SO PLANDIŠTE

13 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Poslednja 29. sednica Skupštine opštine Plandište održana je 07.08.2015. U radu sednice kojom je prvi put predsedavao novi predsednik SO Plandište, Zoran Vorkapić, učestvovalo je ukupno 17 odbornika. Na samom početku sednice, predsedavajući je predložio dopunu dnevnog reda sa 3 tačke tako da su odbornici odlučivali o ukupno 13 tačaka. Nakon usvajanje zapisnika sa 27. i 28. sednice Skupštine Opštine Plandište, odbornici su prvo glasali o razrešenju i izboru članova Opštinskog veća Opštine Plandište. Razrešeni su Zoran Mrkobrada i Milorad Novaković, a izabrani Gorana Djordjević i Jagoda Banjanin. Nakon toga, razmatran je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015.godinu u periodu januar-jun 2015.godine.
Detaljnije…

Licitacija poljoprivrednog zemljišta 2015.

12 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list  Opštine  Plandište“  broj  2/07), predsednik  opštine  Plandište  je  dana 10.08.2015 godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište i raspisuje Oglas za javnu licitaciju u prvom  krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Rok  za  podnošenje  dokumentacije  za  prijavljivanje  je  do  15,00  sati,  dana 28.08.2015 godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu opštinske uprave opštine Plandište do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas je objavljen u dnevnom listu “Dnevnik“ od 12.08.2015. godine, na oglasnoj tabli opštinske uprave Plandište i mesnim kancelarijama.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

Prijavu na Oglas možete preuzeti ovde.

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

10 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 36 stav 1. tačka 2, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012 i 14/2015), Opština Plandište, objavlјuje pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Usluge usaglašavanja projekta: Pojačanog održavanja parkinga i pešačkih staza oko kružne raskrsnice u Plandištu JN 15/2015 Interni broj: 4-160/2015-02-IV.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 16/2015

7 avgust, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti – „Sanacija objekta mesne kancelarije u Velikom Gaju i stručni nadzor“, broj  16/2015, interni br. 4-163/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde.