Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Opština Plandište na Sajmu u Novom Sadu

9 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na ovogodišnjem Sajmu lova, ribolova i turizma u Novom Sadu, zahvaljujući Turističkoj organizaciji Vojvodine, učestvovala je i Opština Plandište. Kao i svih godina do sada, TOV je za sve Turističke organizacije vojvođanskih opština ali i za opštine koje nemaju turističku organizaciju, kao što je opština Plandište obezbedila besplatan pult na svom štandu. Tako se pored 250 izlagača našla i opština Plandište koja je promovisala svoju Opštinu kao turističku destinaciju a dvorce opštine Plandište kao turistički proizvod. Zbog dvoraca koji su uvek turistički atraktivni štand opštine Plandište je bio veoma posećen. Ovogodišnji Sajam lova, ribolova i turizma u Novom Sadu otvorio je ministar Rasim Ljajić, koji je tom prilikom obišao štandove svih izlagača. Detaljnije…

Plandište dobilo “Teretanu na otvorenom”

9 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Danas je u Plandištu svečano otvorena „Teretana na otvorenom“ koju je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta preko Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou. Teretanu je uz prisustvo mnogobrojnih zvanica, građana i mladih kojima je i Teretana prvenstveno namenjena otvorio predsednik opštne Plandište, Milan Selaković. Teretana se nalazi u okviru otvorenog sportsko-rekreativnog centar u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“.

Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke u otvorenom postupku br. 23/2015

9 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/13 i 104/13), Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa  www.plandiste-opstina.rs  (u  daljem  tekstu:  Naručilac)  poziva  ponuđače  da  podnesu  pisanu  ponudu  u  otvorenom postupku 23/2015 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika srednjih škola sa teritorije Opština Plandište za školsku 2015/2016.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Podrška porodici – najbolja podrška deci

8 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Ovogodišnja Dečja nedelja koja traje od 5. do 11. oktobra odvija se pod motom „Podrška porodici – najbolja podrška deci“. Pored aktivnosti koje će sprovesti, pre svega, škole i predškolska ustanova i lokalna samouprava uključiće se u obeležavanje Dečje nedelje. U saradnji sa Centrom za socijalni rad podeliće pakete vrednosti od po 4600,00 dinara za 65 dece sa iz kategorija dece са invaliditetom, bez roditeljskog staranja, iz mnogočlanih porodica granično socijalno ugroženih i deca čiji su roditelji sa invaliditetom, sa ciljem skretanja pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece, ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece i ostvarivanju prava.

Dečja nedelja na ovim prostorima obeležava se od 1934. godine. Zakonom o društvenoj brizi o deci, uvedena je 1987. godine na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije. Od tada se odvija svake godine u prvoj punoj nedelji u oktobru.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 22/2015

6 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište u svojstvu naručioca poziva sve  zainteresovane ponuđače da  pripreme i  podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga – „Preparcelacija vodozahvata u Miletićevu i Markovićevu za potrebe eksproprijacije zemljišta“, JNMV 22/2015, interni br. 4-215/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 20/2015

5 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara NABAVKA OPREMANJA POLJOČUVARSKE SLUŽBE, REDNI BROJ JNMV 20/2015.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Svečano otvaranje “Teretane na otvorenom”

1 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Pozivamo Vas na svečano otvaranje „Teretane na otvorenom“ u Plandištu koju je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta preko Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.
Uz prisustvo državnog sekretara za sport i omladinu Nenada Borovčanina, otvaranje je planirano za petak, 09. oktobar 2015. godine sa početkom u 1200 u Plandištu, ulica Vojvode Putnika 60. (otvoreni sportsko-rekretaivni centar u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“).

REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA STUDENTSKU 2015/2016. GODINE

1 oktobar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu odredaba iz Ugovora o regresiranju prevoza studenata  uz budžeta AP Vojvodine za 2015.godinu zaključenim između APV – Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Opštine Plandište, predsednik opštine Plandište,  dana 01. 10. 2015.godine, raspisao je JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA STUDENTSKU 2015/2016. GODINE.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

Prijave se podnose do 15. oktobra 2015. odnosno do kraja oktobarskog  roka.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 19/2015

30 septembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti OPREMANJE ŠKOLSKOG TERENA ZA KOŠARKU U PLANDIŠTU  I STRUČNI NADZOR.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete pogledati ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PLANDIŠTE

24 septembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 27. i člana 54. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br. 24/2012 i 48/2015) i člana 61. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), predsednik opštine Plandište dana 23.09.2015. godine raspisuje JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PLANDIŠTE U PLANDIŠTU.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.