Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

OBAVEŠTENJE – KOMARCI

24 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Preduzeće „BIO SPIN“ doo iz Novog Sada obaviće zaprašivanјe odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište (sva naselјena mesta) u periodu od 27. juna do 1. jula 2016. godine. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, u terminu između 18 i 23 sata, a vršiće se preparatom tibi – 24 -0,8% ulv. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan  za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanјe 5 kilometara od mesta trovanјa.

Bliže informacije o vremenu i danu tretmana za određeno naselјeno mesto možete dobiti na broj telefona 013/862-250.

Javni poziv – pravo prečeg za 2017. godinu

24 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

NAJAVA 4. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

23 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova 4. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 27.06.2016. godine sa ukupno 5  tačaka dnevnog reda. Odbornici SO Plandište, na samom početku, razmatraće i o odlučivati o Predlogu Odluke o završnom računu budžeta Optine Plandište za 2015. godinu a nakon toga i o Predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016.godinu (prvi rebalans budžeta). Slede, Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016.godinu  i Predlog Rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da odlučuje i   zaključuje ugovore o pribavljanju, otudjenju i drugim oblicima raspolaganja nepokretnostima. Poslednja tačka predstojeće, 4. sednice SO Plandište su odbornička pitanja.

DODELJENE VUKOVE DIPLOME

22 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

U Plandištu, u maloj sali Skupštine opštine, u sredu 22. juna 2016. godine sa početkom u 1000 sati održana je prigodna svečanost povodom dodele Vukovih diploma. Pored nagrađenih učenika i njihovih roditelja, svečanosti su prisustvovali zamenik predsednika opštine Goran Donevski, Mihaj Mikša, član Opštinskog veća zadužen za obrazovanje,  Biljana Junačkov direktorka Narodne biblioteke, koja je bila zadužena za odabir knjiga,  direktori osnovnih škola Sava Divljakov, Jasmina Rodić-Čolović i Miroslav Maričić. Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, uručio im je poklon knjige po izboru Narodne biblioteke, Vukove diplome i novčane nagrade u iznosu od 5.000 dinara. Nagrađeno je četrnaestoro učenika. Detaljnije…

NAJAVA 3. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

20 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Treća sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 21.06.2016. godine. Na dnevnom redu 3. sednice Opštinskog veća ukupno je 9 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 1.i 2. sednice slede, utvrđivanje Predloga Odluke o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2015. godinu, utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (prvi rebalans budžeta), utvrđivanje Predloga Odluje o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016. godinu, Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da odlučuje i zaključuje ugovore o pribavljanju, otudjenju i drugim oblicima raspolaganja nepokretnostima, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da u hitnim slučajevima donosi odluku po zahtevima građana. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i  tekuća pitanja.

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST O VIRUSNOM OBOLЈENJU „NODULARNI DERMATITIS“

16 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Povodom registrovanog virusnog obolјenja „nodularni dermatitis“ tzv. bolest krgave kože kod goveda, Vlada Republike Srbije obaveštava građane da se virus ne prenosi na lјude i da nema razloga za zabrinutost, kao i da je nadoknada štete za prve registrovane slučajeve već počela. Apelujemo na vlasnike goveda koji primete neke od siptoma bolesti – čvorići koji se pretvaraju u kraste ili rane na koži, oticanje nogu, kašalј, obilno curenje iz nosa, izlučivanje plјuvačke, suzenje očiju, infekcija oka i groznica – da se obavezno jave svom veterinaru. Obolela životinja je iscrplјena, odbija da jede i gubi na težini. Nodularni dermatitis se u Srbiji pojavio kod goveda pošto je prethodno registrovan u Bugarskoj i Makedoniji. Budući da je registrovan mali broj slučajeva obolelih goveda i da je pod punom veterinarskom i sanitarnom kontrolom, Vlada Srbije apeluje na građane da ne podležu neproverenim informacijama, već da za svaku nedoumicu kontaktiraju nadležne institucije.

Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 3. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

8 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

DR DRAGO BOŽIĆ IMENOVAN
ZA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA

Poslednja, 3. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u sredu, 08.06.2016. godine sa ukupno  27  tačaka dnevnog reda. Predsednik SO Plandište, Endre Sabo, na samom početku sednice, pre usvajanja dnevnog reda,  obavestio je odbornike da su formirane dve odborničke grupe, Odbornička grupa SNS “Aleksandar Vučić-Srbija pobedjuje” sa 14 odbornika čiji je predsednik Milan Selaković i Odbornička grupa LSV, LDP, sa dva odbornika, čiji je predsednik Marko Župunski. Odbornici SO Plandište nakon toga usvojili su zapisnike sa prve dve sednice a onda i predloženi dnevni red. Na poslednjoj Sednici SO Plandište, odbornici su   razrešili vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište a nakon toga imenovali dr Dragu Božić za direktora Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište.
Detaljnije…

VAŽNO OBAVEŠTENJE – IZMENE ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

7 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Poštovani građani,

Obaveštavamo Vas da 08.06.2016. godine, na snagu stupaju nove izmene Zakona o opštem upravnom postupku. Novim izmenama zakona predviđeno je, u skladu sa načelima delotvornosti i ekonomičnosti postupka, da organ može od stranke da zahteva samo podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, dok se uvid u podatke o kojima se vodi službena evidencija, njihovo pribavljanje i obrada vrše po službenoj dužnosti. Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br.15/2016

6 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti – „Nabavka električne energije“, broj JNMV 15/2016, interni br. 4-135/2016-II  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

NAJAVA 3. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

3 jun, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova 3. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sredu, 08.06.2016.godine sa ukupno  27  tačaka dnevnog reda. Odbornici SO Plandište, na samom početku,  će odlučivati o Predlogu Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište a nakon toga i o Predlogu Rešenja o imenovanju direktora Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište. Slede, Predlog Odluke o izmenama I dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Plandište i Predlog Odluke o izmeni Odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije. U sazivu za  predstojeću sednicu SO Plandište su i Predlozi Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost Opštine Plandište, Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište kao i rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Detaljnije…