ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На  основу  члaна  члана  103.  став  1.  Закона  о  запосленима  у  аутономним покрајинама и  јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон,  95/2018,  95/2018-др.закон  и  86/2019-др.закон),  Начелник Општинске...

ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 30.05.2020. године, донела је Р Е Ш Е...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон), чланова 11. и 12. Уредбе...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон), чланова 11. и 12. Уредбе...

ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ – АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 29.05.2020. године, донела је Р Е Ш Е...


 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)