Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 14/2016

27 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka tonera za laserske štampače, trake za matrične štampače i fax filmove(original)“, broj JNMV 14/2016, interni br. 4-131/2016-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 1. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

26 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

 PREDSEDNIK OPŠTINE,  JOVAN REPAC,
PREDSEDNIK SO PLANDIŠTE, ENDRE SABO

Konstitutivna,  sednica Skupštine opštine Plandište  održana je u utorak, 24.05.2016. godine. Na dnevnom redu konstitutivne  sednice Skupštine opštine Plandište bilo je ukupno 6  tačaka. Skupštinom je predsedavao najstariji odbornik, Andjelko Mišeljić (SNS) i dva najmladja odbornika, Dejan Borisavljević (SNS) I Bosiljka Mandić (GG”Mi možemo” Zoran Vorkapić). Prva tačka dnevnog reda bio je Izveštaj Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište, gde je rečeno da je na 23 biračka mesta u opštini Plandište od ukupno 9458 glasača sa pravom glasa, na izbore izašlo 5989 , odnosno 63,14 % i da će, na osnovu dobijenih glasova, Skupštinu opštine Plandište činiti 12 odbornika SNS, 7 odbornika GG”Mi možemo” Zoran Vorkapić, 2 odbornika Socijalističke partije Srbije i 2 odbornika Koalicije LSDV, LDP, SDS I SDPS.  Nakon toga  izabran je Verifikacioni odbor i potvrdjeni su mandati novoizabranim odbornicima u Skupštini opštine Plandište koji su položili zakletvu da će raditi u interesu svih gradjana opštine.

Detaljnije…

NAGRAĐENI NAJBOLJI STUDENTI

23 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

I za studentsku 2015/2016. godinu, Opština Plandište, najbolјim studentima visokoškolskih ustanova koji su postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00, dodelila novčane nagrade. Tradicija nagrađivanja najbolјih studenata u opštini Plandište je organizovana 11-ti put. Dana 21. maja najboljim studentima, koji su se javili na konkurs, predsednik opštine Plandište, Milan Selaković u prisustvu članova veća Bojane Jovanović, zadužene za sport i omladinu i Milorada Stoilkovskog, uručio novčane nagrade. Detaljnije…

NAJAVA 1. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

20 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za utorak, 24.05.2016. godine. Na dnevnom redu konstitutivne  sednice Skupštine opštine Plandište je ukupno 6  tačaka. Nakon Izveštaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Plandište, slede izbor Verifikacionog odbora, potvrdjivanje mandata novoizabranim odbornicima u Skupštini opštine Plandište,  izbor predsednika Skupštine opštine Plandište, izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Plandište i postavljenje sekretara Skupštine opštine Plandište.

SVEČANA DODELA NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA

19 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

U subotu 21. maja 2016. u 10 časova u Sali Skupštine opštine Plandište održaće se svečanost povodom dodele novčanih nagrada najboljim studentima. Nagrade će dodeliti predsednik opštine Milan Selaković.

IZVEŠTAJ SA 122. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

16 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

U petak, 13.05.2016. godine, održana je 122. sednica Opštinskog veća opštine Plandište.  Ova sednica Opštinskog veća imala je ukupno 4 tačke dnevnog reda. Većnici su nakon usvajanja Zapisnika sa 121.  sednice Opštinskog veća doneli Zaključak o usvajanju Treće izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu. Na ovoj sednici Opštinskog veća donet  je i  Zaključak o odobravanju pokrića troškova prevoza autobusom i ulaznica za posetu 83. Medjunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu za poljoprivrednike iz Opštine Plandište.

NAJAVA 122. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

12 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova, 122. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 13.05.2016. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća ukupno su 4 tačke. Nakon usvajanja Zapisnika sa poslednje sednice, većnici će razmatrati Predlog Zaključka o usvajanju Treće izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu. Slede zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica,  a nakon toga i  tekuća pitanja

IZVEŠTAJ SA 121. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE

10 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

U petak, 06.05.2016.godine, održana je 121. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Ova sednica Opštinskog veća imala je ukupno 4 tačke dnevnog reda. Većnici su nakon usvajanja Zapisnika sa 120. sednice Opštinskog veća prvo razmatrali i usvojili Predlog Rešenja o dodeli jednokratnih novčanih nagrada najboljim studentima sa područja Opštine Plandište za školsku 2015./2016.godinu. U okviru ove tačke, izvestilac je rekao da ove godine 8 studenta ispunjava uslove za dobijanje novčane nagrade u iznosu od 25.000 dinara i to Miljana Đurović iz Plandišta, Ivana Pejović iz Margite, Nikola Kolevski iz Plandišta, Nemanja Tasevski iz Plandišta, Nebojša Maksimović iz Velike Grede, Endre Barna iz Jermenovaca, Ksenija Stojić iz Margite i Anela Hraško iz Hajdučice. Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

ODLUKA O DODELI MANDATA ZA ODBORNIKE SO PLANDIŠTE

5 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska izborna komisija opštine Plandište je na sednici održanoj 04.05.2016. godine donela Odluku o dodeli mandata sa izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine Plandište.

Odluku možete pogledati ovde.

NAJAVA 121. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

5 maj, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova, 121. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 06.05.2016. godine.
Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća ukupno je 4 tačke. Većnici će, nakon usvajanja Zapisnika sa poslednje sednice prvo razmatrati Predlog Rešenja o dodeli jednokratnih novčanih nagrada najboljim studentima sa područja Opštine Plandište za školsku 2015/2016. godinu.
Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.