ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2018 – Израда техничке документације за санацију и изградњу фискултурне сале Основне школе „Доситеј Обрадовић“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет  адреса (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава),...

АМБАСАДОР МАКЕДОНИЈЕ У ПЛАНДИШТУ

ПОКЛОН ЗА  УЧЕНИКЕ КОЈИ  ИЗБОРНО УЧЕ МАКЕДОНСКИ Заједно са председником Националног савета македонске националне заједнице у Србији, Борком Величковским и Зорицом  Митровић, секретаром Националног савета, општину Пландиште је посетио и Васко Грков, вршилац дужности...

Коначна лист кандидата – најбољи студенти

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 612-2/2018-II од 09.02.2018.године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште, на седници одржаној дана 19.03.2018. године,...

ИЗВЕШТАЈ СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ТРИ МАТИЧНА ПОДРУЧЈА Последња, 19. седница Скупштине општине Пландиште одржана jе у петак, 16.03.2018. године са дневним редом од укупно 10 тачака. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо. Пре усвајања дневног реда, председник...

Програм и eдукација Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Пландишту

ЗА ЖИВОТ ЖЕНЕ БЕЗ НАСИЉА У оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији, фаза II“, који Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова заједнички реализује са Агенцијама Уједињених нација и Владом...



 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадрадним километрима)