ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ЗА ПРВАКЕ

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност донирао је општини Пландиште ђачке торбе за прваке, а Кабинет председника општине Пландиште обезбедио је средства за куповину додатних торби како би се обрадовали сви прваци. Председник...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 33/2017

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку...

ИЗВЕШТАЈ СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПЛАНДИШТЕ

11. ДОПУНА И ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ Последњом, 52. седницом Општинског већа општине Пландиште одржаном данас, (понедељак, 16.10.2017.), са дневним редом од 7 тачака, председавао је заменик председника општине Пландиште, Горан Доневски. После...Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадрадним километрима)