Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

OBAVEŠTENJE – POJEDINAČNI POZIV VOJNIH OBVEZNIKA

30 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Vršac – opština Plandište, otpočeo je pozivanje pojedinačnim pozivom vojnih obveznika koji se nisu odazvali opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju u 2017. godini.
Uvođenje po pojedinačnom pozivu vršiće se u vremenu od 09:00 do 11:00 časova dana 02.06.2017. i 09.06.2017. godine u Centru Ministarstva odbrane Vršac – Kancelarija za opštinu Plandište, ulica Vojvode Putnika broj 53 (zgrada Suda), prizemlje – glavni ulaz desno. U naznačeno vreme i na navedeno mesto mogu se javiti i vojni obveznici koji se nisu odazvali opštem pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju, a iz bilo kojih razloga nisu primili pojedinačni poziv.
Neodazivanje pozivu povlači zakonsku odgovornost u skladu sa članom 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Centar  Minstarstva  odbrane
Vršac

IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

29 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

MILAN SELAKOVIĆ, NOVI DIREKTOR  JP  “POLET ”

Na poslednjoj,  13. sednici Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, pre usvajanja dnevog reda, predložena je dopuna sa još šest tačaka koje se odnose na razrešenja i imenovanja novih članova u Odboru za informisanje, Upravnom odboru KOC”Vuk Kradžić” i Nadzornom odboru Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište.

Odbornici su prvo razmatrali Predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandiše. U okviru ove tačke rečeno je da je u zakupu oko 2000 hektara obradivog zemljišta i da za prvi, naredni zakup ima oko 11 000 hektara u 673 licitacionih jedinica Po osnovu prava prečeg ima 25 zahteva. Nakon toga, odovornici su razmatrali Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju čine : Svetlana Lazarević, predsednik, Aleksandra Odavić Mak, zamenik predsednika i članovi: Milan Trkulja, Zoran Brdar,  Miroslav Petrović, Ljubomir Stefanović, Aleksandar Veličkovski, Marjan Grbić i Zoran Petković.
Detaljnije…

Zahtev za davanje saglasnosti na uvođenje cene komunalne usluge

29 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

U skladu sa članovm 28. Zakovna o komunalnim delatnostima (Sl. Glasnik RS 88/2011 i 104/2016), Javno preduzeće “Polet” Plandište podnosi zahtev za davanje saglasnosti od strane osnivača na uvođenje cene komunalne usluge – nakande za vodomere u skladu sa članom 27. stav 3. Odluke o javnom vodovodu (Sl. list Opštine Plandište bt. 10/2015).

Kompletan tekst Zahteva možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 7/2017

26 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac – korisnik  budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova „Adaptacija i sanacija objekta – svlačionice za fudbalere u naseljenom mestu Velika Greda“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izvod iz Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

26 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS “broj:61/2006, 65/2008, 41/2009 i 112/2015) i člana 15. tačka 21. Statuta Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“ broj:16/2008, 17/2012 i 3/2015), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 320-11-03726/2017-14 od 15.05.2017 godine, Skupština opštine Plandište na sednici održanoj dana 25.05.2017 godine, donela je Godišnji  program zaštite, uređenja  i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište za 2017. godinu.

Izvod iz Programa možete pogledati ovde.

NAJAVA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

22 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 13. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.05.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 19 tačaka. Odbornici SO Plandište prvo će razmatrati Predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja I korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandiše, a nakon toga i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Odbornici će na predstojećoj sednici SO Plandište razmatrati i Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište i Predlog Rešenja o imenovanju direktora istog preduzeća kao I Predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za mesne zajednice a nakon toga i Predlog Rešenja o imenovanju člana iste Komisije. Poslednja tačka su odbornička pitanja.

IZVEŠTAJ SA 41. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

22 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

UTVRĐEN PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Poslednja, 41. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 19.05.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac.

Posle usvajanja zapisnika sa 36, 37, 38, 39. i 40. sednice većnici su prvo utvrđivali Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište. U okviru ove tačke rečeno je da je u zakupu oko 2000 hektara obradivog zemljišta i da za prvi, naredni zakup ima oko 11 000 hektara u 673 licitacionih jedinica. Po osnovu prava prečeg ima 25 zahteva. Detaljnije…

NAJAVA 41. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

17 maj, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 41. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 19.05.2017.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 12 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 36, 37, 38, 39. i 40. sednice većnic će prvo utvrdjivati Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište a nakon toga će utvrđivati Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na dnevnom redu 41.sednice Opštinskog veća je i Utvrdjivanje Predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište  kao i Utvrdjivanje Predlga Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište.
Detaljnije…

U NAGRADNOJ IGRI „UZMI RAČUN I POBEDI“ – OPŠTINA PLANDIŠTE NA TREĆEM MESTU

20 april, 2017 Komentari su zatvoreni

Goran Donevski, zamenik predsednika opštine Plandište juče je u Vladi Srbije primio    priznanje za doprinos  borbi protiv sive ekonomije i  nagradu –  wi-fi zonu sa besplatnim internetom  za opštinu Plandište čiji su građani po broju poslatih fiskalnih računa i slipova bili na trećem mestu u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“. Besplatnu internet zonu za period od 15 meseci, opština Plandište dobija zajedno sa još 11 opština. Rečeno  je da će,nakon odabira lokacija, Telekom Srbija postaviti wi-fi zone za najviše 90 dana. Internet preko „wi-fi drveta“ moći će da se koristi u krugu od 150 metara i omogućava povezivanje do 300 korisnika, a opremljeno je i priključcima za punjenje mobilnih telefona i LED osvetljenjem tako da će predstavljati ukras trgova ili parkova.
Na uručivanju priznanja bio je prisutan i Predrag Ćulibrk , generalni direktor Telekoma koji  je zajedno sa NALED-om (Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj) podržao nagradnu igru kroz obezbeđivanje dela nagrada i za građane i za lokalne samouprave jer, kako je rečeno  smatraju da suzbijanje sive ekonomije unapređuje sigurnost građana i predstavlja preduslov boljeg životnog standarda.  Inače,  „wi-fi drvo“ je proizvod domaće pameti, inženjera i konstruktora iz Telekoma i domaćih partnerskih firmi.  Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke 10/2017

19 april, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-92/2017-II od 11.04.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 4-94/2017-II od 11.04.2017. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za otvoreni postupak za javnu nabavku usluga:“Suzbijanje larvi i odraslih formi  komaraca,  krpelja i sistemska deratizacija na teritoriji opštine Plandište”.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.