Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

JAVNI POZIV ZA IZRADU SUVENIRA

21 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Komisija za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje  spomenika prirode i kulture na sednici održanoj 21. 10.2016. godine donela je olduku o produženja roka za podnošenje prijava po raspisanom  Javnom pozivu za izradu suvenira broj 332-8/2016-II od 22. 09. 2016. godine do 1. novembra 2016.

Kompletan javni poziv možete pogledati ovde.

#Praksam II – program kvalitetnih praksi kao lek za nezaposlenost mladih

21 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Jedan od glavnih uzroka visoke stope nezaposlenosti mladih jeste neusklađenost kompetencija mladih i potreba tržišta rada, gde čak 86% mladih smatra da im nedostaju praktična znanja za posao za koji su školovani. Programi praksi su se i u Srbiji i u EU pokazali kao efektivan način za smanjenje nezaposlenosti mladih, ali i za razvoj znanja i veština koje se traže na dinamičnom tržištu rada. Istraživanja pokazuju da 81% praktikanata smatra da su upravo tokom prakse razvili veštine koje su im kasnije koristile na poslu.

 Polazeći od toga, Beogradska otvorena škola i Privredna komora Srbije, uz podršku Ministarstva omladine isportaSolidar Suisse – Kancelarije u Srbiji, kao i Američke privredne komore (AmCham), razvile su program #Praksam II –Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse. Cilj programa je da pruži podršku unapređenju zapošljivosti mladih u Srbiji stvaranjem mogućnosti za sticanje radnog iskustva i povezivanje sa svetom rada. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 7. SEDNICE SO PLANDIŠTE

20 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA

Poslednja, 7. sednica SO Plandište održana je u sredu, 19. oktobar 2016. godine. Odbornici SO Plandište su na sednici razmatrali i usvajali ukupno 25 tačaka dnevnog reda.U radu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, učestvovalo je ukupno 18 odbornika. Na samom početku, predsednik je obavestio odbornike da je formirana Odbornička grupa “Grupa gradjana Zoran Vorkapić – Mi možemo“ koja ima pet odbornika, čiji je predsednik, Vladimir Hudjec. Nakon toga odbornici su usvojili ostavku i prestanak mandata odbornice SO Plandište, Tatjane Đorđevski iz redova vladajuće Srpske napredne stranke a zatim potvrdili manadata novog odbornika, Ljubomira Rakića, sa Izborne liste “Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje”. Novi odbornik Skupštine opštine Plandište je, kao i ostali položio zakletvu da će raditi u interesu svih građana opštine. Detaljnije…

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

19 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu zaključenom između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Plandište, Komisija za izbor korisnika dana 19.10.2016. godine, utvrdila je Predlog liste korisnika za dodelu pomoći. Na Predlog liste podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.

Kompletan predlog liste možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 20/2016

19 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 20/2016 čiji je predmet Javna nabavka usluge “Nabavka radova na obeležavanјu horizontalne saobraćajne signalizacije u Plandištu” u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

NAJAVA 7. SEDNICE SO PLANDIŠTE

17 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova, 7. sednica SO Plandište zakazana je za sredu, 19. oktobar 2016. godine. Odbornici SO Plandište će na novoj sednici razmatrati i usvajati ukupno 25 tačaka dnevnog reda. Na samom početku, odbornici će rešavati predloge Rešenja o prestanku manadata odbornika SO Plandište, Tatjane Đorđevski i potvrđivanju manadata novog odbornika Ljubomira Rakića a zatim je na redu Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu u periodu jaunar-jun 2016. godine kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (drugi dopunski budžet). Detaljnije…

JAVNI UVID – PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

14 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavlјuje:

JAVNI UVID
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

„VINDIJA“ DOO, Lajkovac, Beogradski put 37, podnela je dana 14.10.2016. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Farma brojlera Velika Greda II sa saobraćajnim priklјučkom na put“ na kat. parc. br. 1098/2, 1099, 1102 i deo 2447 KO Velika Greda, Opština Plandište. Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, radnim danima u vremenu od 08 do 13 časova.
Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 17. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

14 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 17. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u sredu, 12.10.2016. u maloj sali SO Plandište. Članovi Veća su na sednici razmatrati 10 tačaka dnevnog reda, jer je predsednik opštine, Jovan Repac, predsedavajući Većem predložio da se 6.tačka, koja se odnosi za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, skine sa dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa 8.9.10.11.12.13.14.15. i 16. sednice, većnici su prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu u periodu januar-jun 2016. godine. Detaljnije…

NAJAVA 17. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

12 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova, 17. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 12.10.2016. u malo sali SO Plandište. Članovi Veća će na novoj sednici razmatrati 11 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa 8.9.10.11.12.13.14.15. i 16. sednice, većnici će prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu u periodu januar-jun 2016. godine. Detaljnije…

“NEĆU DA BRIGAM, HOĆU DA SE IGRAM”

7 oktobar, 2016 Komentari su zatvoreni

Ovogodišnja Dečja nedelja koja traje od 3. do 9. oktobra odvija se pod motom „Neću da brigam, hoću da se igram“. Pored aktivnosti koje će sprovesti, škole i predškolska ustanova, uključila se i lokalna samouprava u obeležavanje Dečje nedelje. U saradnji sa Centrom za socijalni rad podeljeno je 75 paketa vrednosti od po 4000,00 dinara za decu sa iz kategorije dece са invaliditetom, bez roditeljskog staranja, iz mnogočlanih porodica granično socijalno ugroženih, deca čiji su roditelji sa invaliditetot i deca iz porodica gde je bilo nasilje u porodici, u cilju stvaranja okruženja koje podstiče razvoj dece i omladine i obezbeđuje uslove za njihovo aktivno učešće u životu lokalne zajednice. Dečja nedelja na ovim prostorima obeležava se od 1934. godine. Zakonom o društvenoj brizi o deci, uvedena je 1987. godine na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije. Od tada se odvija svake godine u prvoj punoj nedelji u oktobru.