Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Završna konferencija projekta “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu”

2 februar, 2016 Komentari su zatvoreni

Završna konferencija projekta “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu”  održana je 02. februara u 12 časova u Maloj sali opštine Plandište.

Projekat “Radnom praksom do novih radnih mesta u Južnom Banatu” finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta RS, grad Pančevo je nosilac projekta, a partneri na projektu su opština Kovačica, opština Plandište i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj “Banat”.

U okviru projekta sprovedena je teorijska obuka za 73 polaznika u tri partnerske opštine, čije su liste upućene mentorskim preduzećima na usvajanje i selekciju kandidata u skladu sa potrebama i maksimalnim brojem koji je planiran za finansiranje sa projekta. Detaljnije…

Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta za 2016.

2 februar, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 61. Statuta opštine Plandište (“Sl. list opštine Plandište, br: 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 3. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju Programa i projekata od javnog interesa koja realizuju Organizacije civilnog društva na području opštine Plandište (“Sl. list opštine Plandište, br: 6/2014 i 5/2015)

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O NELEGALNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

26 januar, 2016 Komentari su zatvoreni

Zakon o ozakonjenju objekata („Sl. Glasnik RS“ br.96/2015), stupio je na snagu 27.11.2015. godine i normira popis nezakonito izgrađenih objekta, prema Programu popisa po zonama, koji na predlog građevinske inspekcije donosi Načelnik opštinske uprave.

Kompletno obaveštenje za popis nezakonito izgrađenih objektata možete pogledati ovde.

Obrazac za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta možete preuzeti ovde.

 

IZVEŠTAJ SA 113.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

21 januar, 2016 Komentari su zatvoreni

Poslednja 113.sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana  je u sredu, 20.01.2015.godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik Opštine, Milan Selaković, ukupno je bilo 9 tačaka. Većnici su, nakon usvajanja Zapisnika sa 111. i 112. sednice prvo razmatrali Predlog  Plana javnih nabavki za 2016. godinu. U ovoj godini za Javne nabavke, dobara, usluga i radova izdvojeno je više od 74 miliona dinara. Dobra sačinjavaju 8 javnih nabaki što iznosi oko 12 miliona dinara, usluge, 11 javnih nabavki , što iznosi 25 miliona i radovi, 10 javnih nabavki, u iznosu od 37 miliona dinara.

Detaljnije…

NAJAVA 113. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 januar, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova, 113. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 20.01.2015.godine.  Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 9 tačaka. Većnici će, nakon usvajanja Zapisnika sa 111. i 112. sednice prvo razmatrati Predlog  Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Slede, Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2015.godini – sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište, Predlog Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti na putevima na teritoriji Opštine Plandište za 2016.godinu kao i Predlog Programa razvoja sporta Opštine Plandište za period 2016-2020.godine.
Detaljnije…

Javna rasprava – PROGRAM ZAŠTITE I UPRAVLJANJA KULTURNIM, ISTORIJSKIM I PRIRODNIM DOBRIMA I ZNAMENITOSTIMA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 januar, 2016 Komentari su zatvoreni

Pred vama je nacrt programa zaštite i upravljanja kulturnim, istorijskim i prirodnim dobrima i znamenitostima opštine Plandište za period od 2016. do 2026. godine sa akcionim planovima. Pozivamo vas da se uključite u Javnu raspravu i da svojim predlozima i primedbama pomognete da opština Plandište ostvari svoju viziju – Opština sa razvijenom i dostupnom ponudom u oblasti kulture, kulturnog turizma i kulturno – istorijskih i prirodnih dobara i znamenitosti. Svoje primedbe i predloge možete poslati od 19. do 29. januara 2016. godine elektronskim putem na adrese:

lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs
olga.dimitrovski@plandiste-opstina.rs
natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Nacrt Programa zaštite i upravljanja kulturnim, istorijskim i prirodnim dobrima i znamenitostima opštine Plandište za period od 2016. do 2026. godine možete pogledati ovde.

Akcione planove možete pogledati ovde.


KONAČNA LISTA KORISNIKA MATERIJALNE POMOĆI STUDENATA

13 januar, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana IX  Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima broj: 612-24/2015-III od 04.11.2015. godine, Komisija za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 12.01.2016. godine, donela je O D L U K U o konačnoj listi korisnika materijalne pomoći studenata sa teritorije opštine Plandište.
Konačnu listu možete pogledati ovde.

JAVNA RASPRAVA PROGRAMA RAZVOJA SPORTA OPŠTINE PLANDIŠTE

31 decembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Dragi sugrađani,
sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u Javnoj raspravi u okviru procesa izrade PROGRAMA RAZVOJA SPORTA OPŠTINE PLANDIŠTE za period 2016 – 2020.  Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i dopune.

Dokument možete preuzeti ovde.

Javni uvid trajaće 7 (sedam) dana, zaključno sa 07. 01. 2016. godine, a Vaše predloge možete slati u pismenoj formi, na priloženom obrascu (OBRAZAC), na e-mail adresu: dragoslav.avramovic@plandiste-opstina.rs

U očekivanju Vaših sugestija …

POMOĆ U KUĆI I KUĆNA NEGA

30 decembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novo Sada i Opština Plandište potpisali su Sporazum o saradnji u nameri sprovođenja projekta ,,Pomoć u kući i kućna nega“. Osnovni cilj projekta je  unapređenja kvaliteta života starih osoba i osoba sa invaliditetom pružanjem viskokvalitetnih usluga pomoći u kući i kućne nege i njihov duži boravak u porodičnoj sredini, kao i što bolja socijalna inkluzija starih i invalidnih lica u društvo kao i smanjenje stope nezaposlenosti angažovanjem medicinskih sestara, negovateljica i geronto domaćica u opštini Plandište. Na projektu će biti angažovano 6 geronto domaćica i negovateljica. Period važenja i primene projekta je od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine a ukupna vredsnost 4 miliona dinara.

PREDLOG LISTE KORISNIKA MATERIJALNE POMOĆI ZA STUDENTE ŠKOLSKA 2015/2016 godina

24 decembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Komisija za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, utvrdila je predlog liste korisnika – studenata koji ispunjavaju uslove.

Predlog liste možete pogledati ovde.

Na predlog liste korisnika podnosilac zahteva može uložiti prigovor komisiji preko pisarnice opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste odnosno do 04.01.2016. godine.