ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ТАСЕВСКИ У ДУЖИНАМА ЈЕДНА ОД НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ ФАРМИ КРАВА У СРБИЈИ

Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства, Бранислав Недимовић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић, после непуна два месеца поново су посетили општину Пландиште. Овога пута, у пратњи председника општине Пландиште,...

ПЛАНДИШТЕ ГЛАСАЛО ЗА „ДА“ НА РЕФЕРЕНДУМУ

На Републичком референдуму где су грађани општине Пландиште имали прилику да се изјасе на рефердумско питање: „Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије?”, већином гласова, општина Пландиште се изјаснила за „ДА“. На 23 бирачка места право гласа...

УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,...

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавеза прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл....


 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)