Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao nove konkurse

21 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Obaveštavaju se građani opštine Plandište da je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao nove konkurse. Konkursi su otvoreni od 19.02.2017. godine do utroška sredstava.

Konkurse možete pogledati ovde.

JAVNI POZIV O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

14 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavila je danas,  13. februara 2017. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine).

Obaveštenje o javnom pozivu objavljeno je u dnevnim novinama: Večernje novosti, Dnevnik i Informer.

U nastavku su linkovi ka tekstu poziva i pratećih dokumenata.

Javni poziv
Zahtev
Sadržaj investicionog plana
Tabela – blanko

OBAVEŠTENJE NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

14 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Kompletan tekst obaveštenja možete pogledati ovde.

 

IZVEŠTAJ SA 31. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

10 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Tridesetprva sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak,  10.02.2017.godine. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac .Predloženi saziv sednice bio je dopunjen , tako da je na 31.sednici Veća ukupno bilo 7 tačka dnevnog reda.  Nakon usvajanja zapisnika sa  29. i 30.sednice  Opštinskog veća većnici su prvo razmatrali i usvojili  Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2016.godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85.i 87.Zakona o zaštiti životne sredine. U okviru ove tačke je rečeno da je Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za unapređenje I zaštitu životne sredine  u 2016.godini planirano10.750.000,00 dinara. Ukupan prihod od Naknade za zaštitu životne sredine u 2016.godini je bio 7.058.541,17 dinara . Ukupan  rashod  od 3.857.067,25 dinara  bio je za suzbijanje ambrozije, unapređenje iodržavanje zelenila, za zaštitu spomenika prirode, za tretiranje komaraca, suzbijanje krpelja , upravljanje otpadom I dodatcija nevladinim organizacijama. Većnici su zatim razmatrali i usvojili I Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2017.godinu. Ovim Programom je planirano 16.400.000,00. Članovi Opštinskog veća su razmatrali I usvojili i Predlog Konkursa za prijavu programa i projekata u oblasti sporta koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Plandište za 2017.godinu  a koji ove godine ima značajnih novina što se konkurisanja tiče. Sportski klubovi,  udruženja kao i sam Sportski savez, za sredstva iz opštinskog budžeta će konkurisati isključivo putem projekata. Većnici su na 31.sednici Opštinskog veća prihvatili i Inicijatvu Vlade APV koja je osnovač JP “Zavoda za urbanizam Vojvodine” da suosnovači budu lokalne samouprave radi ostvarivanja saradnje od zajedničkog interesa iz oblasti prostornog I urbanističkog planiranja i drugihg stručnih poslova iz okvira delatnosti za koju je Zavod osnovan. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

PREDLOG LISTE STUDENATA – KANDIDATA KORISNIKA NOVČANE POMOĆI

10 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana IV Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći  studentima broj 612-3/2017-II od 16. 01.2017.godine, Komisija za novčanu pomoć studentima sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 08.02.2017. utvrdila je Predlog liste studenata kandidata korisnika novčane pomoći.

Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane pomoći možete pogledati ovde.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine i sajtu Opštine (www.plandiste-opstina.rs).

Kandidat podnosi prigovor opštini Plandište, Komisiji za dodelu novčanih pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija, neće se razmatrati.

Komisija će u roku od 5 dana utvrditi konačnu listu kandidata i proslediti Opštinskom veću opštine Plandište koji odlučuje o dodeli novčane pomoći.

PREDLOG LISTE STUDENATA – KANDIDATA DOBITNIKA NOVČANE NAGRADE

10 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana IV Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente, broj 612-4/2017-II od 16.01.2017.godine, Komisija za najbolje studente sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 08.02.2017. utvrdila je Predlog liste studenata – kandidata dobitnika novčane nagrade.

Predlog liste studenata – kandidata dobitnika novčane nagrade možete pogledati ovde.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine i sajtu Opštine (www.plandiste-opstina.rs).

Kandidat podnosi prigovor opštini Plandište, Komisiji za izbor najboljih studenata. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija, neće se razmatrati.

Komisija za izbor najboljih studenata će u roku od 5 dana utvrditi konačnu listu kandidata i proslediti Opštinskom veću opštine Plandište koji odlučuje o dodeli novčane pomoći.

KONKURS U OBLASTI SPORTA KOJI SE SUFINANSIRA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2017. GODINU

10 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj dana 10.02.2017. godine, raspisuje KONKURS ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2017. GODINU.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Potrebne obrasce možete preuzeti ovde.

Prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću putem Sportskog saveza Plandište. O raspodeli sredstava predlog Opštinskom veću sačinjava Komisija za raspodelu sredstava. Obrasci prijave na konkurs mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs ili u Sportskom savezu opštine Plandište, Vojvode Putnika 58. u Plandištu. Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom, lično dostaviti u Sportski savez opštine Plandište, zaključno sa 03.03.2017. godine u 14,00 časova lično potpisano i overeno pečatom. Jedan primerak dostaviti elektronskom poštom na adresu: kancelarijazamlade@yahoo.com.

Obaveštenјe o urađenom Nacrtu integrisane dozvole za operatera “Vindija” d.o.o. iz Lajkovca

10 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište uradila nacrt integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 19.12.2014,  za rad celokupnog postrojenja i obavlјanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.
Uvid u urađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišlјenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE

9 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Dana 14.02.2017. godine u 11:00 časova u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ”Mihailo Palov”, Omladinski trg broj 1, Vršac, amfiteatar, održaće se promocija vojnih škola i vojnog poziva. Promociju vrše starešine i učenici Vojnih škola. Pozivamo učenike srednjih i osnovnih škola, kao i njihove roditelje, da prisustvuju promociji vojnih škola i vojnog poziva.

Centar Ministarstva odbrane Vršac

NAJAVA 31. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

8 februar, 2017 Komentari su zatvoreni

Trideset prva sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 10.02.2017. godine. Na dnevnom  redu 31. sednice Opštinskog veća ukupno je 6 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 29. i 30. sednice Opštinskog veća slede, Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2016.godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85. i 87. Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu, Predlog Konkursa za prijavu programa i projekata u oblasti sporta koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Plandište za 2017.godinu. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih licaa nakon toga i tekuća pitanja.