Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Otvorena Kancelarija za smanjenje siromaštva

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević otvorio je danas, 24. oktobra 2014. godine, u 13:00 časova,  Kancelariju za smanjenje siromaštva u Plandištu. Detaljnije…

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

U  skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009) Opštinska uprava,  objavljuje: 

JAVNI UVID                   

 ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA –  REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR „PLANDIŠTE“

Opština Plandište, je dana 23.10.2014.godine  podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR „PLANDIŠTE“, na kat. parc. br. 211  K.O. Plandište. Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave Plandište, u kancelariji br. 6, u periodu od 24.10.2014. godine  zaključno sa  03.11.2014. godine, svakog radnog dana od 08 do 15 časova. U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu. Opštinska uprava će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

 

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište kao naručilac na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” , br. 124/12) pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva čiji je predmet usluge vršenja stručnog nadzora za realizaciju projekta infrastrukturnog opremanja radne zone „Zapad“ u Plandištu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Otvaranje Kancelarije za smanjenje siromaštva u Plandištu

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević otvoriće u petak, 24. oktobra 2014. godine, u 13:00 časova,  Kancelariju za smanjenje siromaštva u Plandištu (Vojvode Putnika 38, Plandište).

Obaveštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, o otvaranju Kancelarije za smanjenje siromaštva možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 05/2014

17 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka opreme za elektronsko glasanje“, JNMV 05/2014, interni br. 4-167/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima

10 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritoriji opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“, br.11/2012) Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritoriji opštine Plandište, raspisuje Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima sa područja opštine Plandište za 2014/2015.

Konkurs je otvoren od 10.10.2014. do 10.11.2014. godine.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavni list možete preuzeti ovde.

SVAKO DETE SREĆNA LICA ČUVA JEDNA PORODICA

7 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Ovogodišnja Dečja nedelja počinje danas i traje do 12. oktobra. Odvija se pod motom „Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica“. Pored aktivnosti koje će sprovesti, pre svega, škole i predškolska ustanova i lokalna samouprava uključiće se u obeležavanje Dečje nedelje. U saradnji sa Centrom za socijalni rad podeliće  pakete  vrednosti od po 4000 dinara za 50 dece sa smetnjama u razvoju i iz mnogočlanih potrodica koja su u sistemu socijane zaštite, sa ciljem osnaživanja porodica i poboljšanja položaja dece.

Izveštaj sa 66. sednice OV opštine Plandište

3 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

U petak, 03.10.2014. je odžana 66. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. Sednicom, u čijem radu su učestvovali svi članovi Veća, predsedavao je predsednik opštine, Milan Selaković. Sednici je prisustvovala i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazlo se ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, većnici su prvo razmatrali Predlog Komisije za dodelu subvencija u Opštini Plandište povodom objavljenog Javnog konkursa za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014 – 2016. godini i doneli su odluku da se DOO „Jasmil“ iz Arilja, PIB 100785145, dodeli subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014.-2016. godini, po uslovima predviđenim Javnim konkursom za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014.-2016. godini.  Nakon toga, kao treću tačku. Razmatrali su Predlog Zaključka o sprovođenju aktivnosti “Poklon paket za decu” u cilju osnaživanja porodice i poboljšanja položaja dece povodom Dečije nedelje u Opštini Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja. Svi predlozi usvojeni su jednoglasno.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti podeljene u partijama br. 26/2014

2 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti podeljenim u partije broj 26/2014 čiji je predmet:

 

 1.  Partija Investiciono održavanje objekata

mesnih kancelarija u opštini

Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke –45200000 – Radovi na

objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2.  Partija Nadzor nad Investicionim

održavanjem objekata mesnih kancelarija u opštini Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke –71247000 – Nadzor građevinskih radova

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

NAJAVA 66.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

1 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 66. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 03.10.2014. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, većnici će prvo razmatrati Predlog Komisije za dodelu subvencija i Opštini Plandište povodom objavljenog Javnog konkursa za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014-2016. godini. Sledi, kao treća tačka, Predlog Zaključka o sprovođenju aktivnosti “Poklon paket za decu” u cilju osnaživanja porodice i poboljšanja položaja dece povodom Dečije nedelje u Opštini Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.