Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente, broj 612-4/2017-II od 16.01.2017. godine, Komisija za najbolje studente sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 22.02.2017. donosi Odluku o konačnoj listi najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište.

Konačnu listu najboljih studenata na teritoriji opštine Plandište možete pogledati ovde.