НАЈАВА 74. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нова, 74. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак 24.05. 2018. године у 9,00 сати. У сазиву је предложено 5 тачака дневног реда. Чланови Општинског већа општине Пландиште ће након усвајања записника са последње три седнице (71.72. и 73.) прво...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2018 – „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2018 – „НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да...

ЈАВНИ КОНКУРС за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште

У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр. 25/2017), а на основу става II Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за...

Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије – Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије. Право пријављивања имају држављани... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадрадним километрима)