POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 23/2017

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik...

POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 22/2017

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu...

Obaveštenje o pojavi Afričke Kuge Svinja u Rumuniji

Zbog novonastale situacije i pojave Afričke Kuge svinja (u daljem tekstu AKS) u nama susednoj Rumuniji, obaveštavamo Vas da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu preduzeo aktivnosti u cilju sprečavanja širenja AKS na teritoriji naše...

Broj stanovnika u opštini Plandište

Površina (u kvadradnim kilometrima)