ИЗВЕШТАЈ СА 97. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 97. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је, 08.02.2019. године. Седницом је председаво председник Општине, Јован Репац. После усвајања записника са 94. 95 и 96 седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврдили Предлог Одлуке о...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон), члана 6. Уредбе о средствима за...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), члана...

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ КОЈИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРЕТХОДНОМ КОНКУРСУ

На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 3. Одлуке о...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019.... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)