ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 4. новембра 2018. године. Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36/2018 – ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ (АТАРСКИХ) ПУТЕВА И КАНАЛА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава),  позива  понуђаче  да...

Oбавештење Комуналне инспекције

Чланом  15 став 8 Одлуке о комуналном реду, (“Службени лист општине Пландиште“бр: 7/2013) НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПАЛИТИ ВАТРУ КАО НИ СПАЉИВАТИ ОТПАД, ТРАВУ И ЛИШЋЕ.  Моле се грађани да испоштују овај члан Одлуке о комуналном реду, а све у циљу...

ИЗВЕШТАЈ СА 87. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА Председник Општине, Јован Репац предсадавао је последњом, 87. седницом Општинског већа општине Пландиште, са 7 тачака дневног реда. После усвајања записника са 84, 85. и 86. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници...

„DM inkubator“ иницијатива

Развојна агенција Србије, тим за међународну сарадњу, заједно са USAIDom, подржала је иницијативу DM drogerija под називом „DM inkubator“ у оквиру које ће бити пружена могућност српским произвођацима хране и козметичких препарата да, најпре добију сансу и... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)