ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће дана 13.09.2019. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште доћи до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама:...

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 22/2019 – „СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)“

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на реконструкцији дела локалног пута...

ЈАВНИ ОГЛАС, ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА О ПОЗИВАЊУ ЛИЦА ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Дана 11.09.2019. године, због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште, доћи ће до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама: – Илинденској (у делу од Мијахла Пупина до Вука Караџића) – Вука Караџића (у делу од Милоша Црњанског до...

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗБОГ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПЛАНДИШТЕ, У СРЕДУ 04.09.2019. У ВРЕМЕНУ ОД 08 ДО 17 ЧАСОВА, ДОЋИ ЋЕ ДО ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ВОДЕ У СЛЕДЕЋИМ УЛИЦАМА У ПЛАНДИШТУ: ИЛИНДЕНСКОЈ ОД ПРУГЕ ПРЕМА БАРИЦАМА ЗМАЈ ЈОВИНОЈ ПРЕКО ПРУГЕ ЗМАЈ ЈОВИНОЈ ОД ИЛИНДЕНСКЕ ДО...


 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)