NAJAVA 93. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 91. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 14.12.2018.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 37 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 90, 91. i 92. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo utvrđivati...

Konačna lista studenata – kandidata korisnika novčane pomoći

Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima broj: 612-13/2018-II od 10.10.2018.godine, Komisija za dodelu novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana...

Održan drugi tematski seminar u okviru projekta BANATSMART

Održan drugi tematski seminar u okviru projekta BANATSMART Dana 29. novembra 2018. godine na prostoru Turističkog kompleksa „Mrkšićevi salaši“ u Srpskom Itebeju, održan je drugi, od ukupno tri projektom planirana seminara pod nazivom „Energija iz obnovljivih izvora i... 

Broj stanovnika u opštini Plandište

Površina (u kvadratnim kilometrima)