POSEBNE MERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Na osnovu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, broj 66 od 07. maja 2020. godine, 93 od 01. jula 2020. godine i 03. jula 2020. godine), člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i...

OBAVEŠTENJE O PREKIDU ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Na osnovu člana 16 Zakona o komunalnim delatnostima (Sl.Glasnik RS br.88/2011, 104/2016 i 95/2018) obaveštavamo Vas da će dana 10.07.2020. zbog radova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu JERMENOVCI doći do prekida isporuke vode. Prekid isporuke vode trajaće u...

OBAVEŠTENJE O PREKIDU ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

Na osnovu člana 16 Zakona o komunalnim delatnostima (Sl.Glasnik RS br.88/2011, 104/2016 i 95/2018) obaveštavamo Vas da će dana 09.07.2020. zbog radova na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu JERMENOVCI doći do prekida isporuke vode. Prekid isporuke vode trajaće u...


 

Broj stanovnika u opštini Plandište

Površina (u kvadratnim kilometrima)