Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište
Početna _Vesti _IZVEŠTAJ SA 41. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

IZVEŠTAJ SA 41. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Štampajte 22.05.2017.

UTVRĐEN PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Poslednja, 41. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 19.05.2017. godine. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac.

Posle usvajanja zapisnika sa 36, 37, 38, 39. i 40. sednice većnici su prvo utvrđivali Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište. U okviru ove tačke rečeno je da je u zakupu oko 2000 hektara obradivog zemljišta i da za prvi, naredni zakup ima oko 11 000 hektara u 673 licitacionih jedinica. Po osnovu prava prečeg ima 25 zahteva.

Nakon toga, većnici su utvrdili Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na dnevnom redu 41. sednice Opštinskog veća bilo je i Utvrđivanje Predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište kao i Utvrđivanje Predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište. U vezi sa ovom tačkom, rečeno je da se na konkurs javio samo jedan kandidat, Milan Selaković koji je izabran za direktora JP ”Polet” Plandište.

Većnici su na poslednjoj sednici Opštinskog veća razmatrati i Izveštaj o radu Saveta za zdravlje Opštine Plandište za period januar-decembar 2016. godine kao i Predlog Izveštaja o sprovođenju Programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Plandište za 2016. godinu broj 55-3/2017-03-IV od 25.04.2017. godine. U okviru ove tačke, rečeno je da su u prošloj godini utrošena sredstav u visini od 42.045.739 dinara od čega je iz budžeta opštine 36.282.868 dinara i 5.762.870 dinara donatorskih sredstava.

Na 41. sednici OV Plandište, većnici su usvojili i Predlog Programa unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2017. godinu. Nakon toga, na dnevnom redu su bili Predlog Rešenja o razrešavanju Mesne zajednice Veliki Gaj funkcije Upravljača Spomenikom prirode ”Stari park u Velikom Gaju” i Predlog Rešenja o postavljanju Javnog preduzeća “Polet” Plandište za upravljača Spomenikom prirode “Stari park u Velikom Gaju”.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Kategorije:Vesti