У складу са члановм 28. Закона о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011 и 104/2016), Јавно предузеће “Полет” Пландиште подноси захтев за давање сагласности од стране оснивача на увођење цене комуналне услуге – наканде за водомере у складу са чланом 27. став 3. Одлуке о јавном водоводу (Сл. лист Општине Пландиште бт. 10/2015).

Комплетан текст Захтева можете погледати овде.