МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, НОВИ ДИРЕКТОР ЈП “ПОЛЕТ ”

На последњој, 13. седници Скупштине општине Пландиште којом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо, пре усвајања дневог реда, предложена је допуна са још шест тачака које се односе на разрешења и именовања нових чланова у Одбору за информисање, Управном одбору КОЦ”Вук Краџић” и Надзорном одбору Дома здравља “1. октобар” Пландиште.

Одборници су прво разматрали Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландише. У оквиру ове тачке речено је да је у закупу око 2000 хектара обрадивог земљишта и да за први, наредни закуп има око 11 000 хектара у 673 лицитационих јединица По основу права пречег има 25 захтева. Након тога, одборници су разматрали Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини коју чине: Светлана Лазаревић, председник, Александра Одавић Мак, заменик председника и чланови: Милан Тркуља, Зоран Брдар, Мирослав Петровић, Љубомир Стефановић, Александар Величковски, Мирјан Грбић и Зоран Петковић.

На 13. Седници СО Пландиште разматран Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште и Предлог Решења о именовању директора истог предузећа. За новог директора ЈП”Полет” Пландиште изабран је Милан Селаковић.
Након тога, уследиле су тачке разрешења и именовања члана Комисије за месне заједнице, Одбора за информисање, Управног одбора КОЦ “Вук Караџић” и Надзорног одбора “1. октобар” Пландиште.
Седници је присуствовао и председник општине Пландиште, Јован Репац који је након седнице изјавио да је заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић приступио Српској напредној странци. Младеновић је на последњим изборима био на листи СНС као члан ПУПС-а, али је одлучио да убудуће следи програм и политику владајуће странке.