VEĆ DANAS NA SAJTU OPŠTINE KONKURS ZA
SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Poslednja, 27. sednica Opštinskog veća Opštine Plandište održana je u petak 13.01.2017. godine. Sednicom u čijem radu je učestvovalo 8 većnika, je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac.

Nakon Usvajanja zapisnika sa 24. 25. i 26. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište, većnici su razmatrati ukupno 14 tačaka dnevnog reda. Prvo je utvrđen Predlog Rešenja o razrešenju članice Saveta za zdravlje Opštine Plandište, a nakon toga većnici su utvrdili Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Saveta za zdravlje Opštine Plandište, Na dnevnom redu 27. sednice Opštinskog veća bio je Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja Opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2017. godine. U okviru ove tačke je rečeno da iznos koji će Opština regresirati ostaje isti, kao i u periodu septembar-decembar. Odnosno, Opština će snositi troškove mesečnih karata za srednjoškolce izad 4.900 dinara za sve relacije sa susednim opštinama, iznad 3.900 dinara za relaciju Margita-Vršac i Jermenovci-Alibunar, u visini od 30% za sve relacije van susednih opština (Beograd, Pančevo, Zrenjanin..) i iznad 2.500 dinara za sve relacije sa susednim opštinama,  za januar 2017. i jun 2017. godine. U okviru ove tačke rečeno je da u prošloj godini putovalo 332 učenika od kojih je 44, po odluci Centra za socijalni rad ostvarilo pravo na besplatne mesečne karte.

Većnici su utvrdili i Predlog Rešenja o visini regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja Opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2017. godine koja ostaje, takođe, na visini prošlogodišnjeg regresiranja. Tačnije, Opština će regresirati 30% od cene vikend karte za učenike koji u dane vikenda putuju. U okviruove tačke, rečeno je da je prošle godine pravo na regresiranu vikend kartu koristio 71 učenik.

Na dnevnom redu su bile i dve tačke koje su se odnosile na Konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja Opštine Plandište za školsku 2016./2017. godinu i Konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja Opštine Plandište za školsku 2016./2017. godinu koja će se dodeljivati u 10 mesečnih rata, ove godine od januara do oktobra s’ obzirom da se u januaru raspisuje konkurs. O visini nagrada, odnosno pomoći, odlučivaće Opštinsko veće, između ostalog i na osnovu broja studenta koji ispunjavaju uslove konkursa.

Nakon toga, većnici su odlučivali o tačkama dnevnog reda koje se odnose na dodelu budžetskih sredstava po osnovu projekata i to, o Predlogu Obaveznog sadržaja Smernica za predlagače programa/projekata, o Predlogu Zaključka o pokretanju postupka za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini u okviru čega je rečeno da je za medije predvidkeno 5.300.000,00 dinara i to 5.000.000,00 dinara za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja i 300.000,00 dinara za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište. Ovaj Konkurs je, odmah nakon završetka 27. sednice Opštinskog veća postavljen na sajt Opštine.

Većnici su usvojili i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u Opštini Plandište za 2017. godinu za koje je opredeljeno iz budžeta Opštine 3.380.000,00 dinara i to 1.300.000,00 za podsticanje i razvoj amaterskog i kulturno umetničkog stvaralaštva, za unapređenje sistema socijalne zaštite, 1.000.000,00dinara, za podsticanje lokalno ekonomskog razvoja izapošljavanja u opštini, 200.000,00 dinara, za razvoj turističkih potencijala, promovisanje opštine i definisanje turističkog proizvoda,  500.000,00 dinara, za očuvanje životne sredine 250.000,00 dinara i za aktivnosti omladinskih organizacija, 130.000,00 dinara.

Donet je i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica u Opštini Plandište za 2017. godinu za koje je opredeljeno ukupno 3.000.000,00 dinara kao i Predlog Konkursa za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u Opštini Plandište za 2017. godinu, a nakon toga i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama za koju je rečeno da se predlaže da bude u sastavu kao i prošlogodišnja, odnosno da članovi budu diplomrani pravnik, diplomirani ekonomista i diplomirani politiklog.

Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.