УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Последња, 41. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 19.05.2017. године. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац.
После усвајања записника са 36, 37, 38, 39. и 40. седнице већници су прво утврђивали Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да је у закупу око 2000 хектара обрадивог земљишта и да за први, наредни закуп има око 11 000 хектара у 673 лицитационих јединица. По основу права пречег има 25 захтева.

Након тога, већници су утврдили Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. На дневном реду 41. седнице Општинског већа било је и Утврђивање Предлога Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште као и Утврђивање Предлога Решења о именовању директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште. У вези са овом тачком, речено је да се на конкурс јавио само један кандидат, Милан Селаковић који је изабран за директора ЈП ”Полет” Пландиште.

Већници су на последњој седници Општинског већа разматрати и Извештај о раду Савета за здравље Општине Пландиште за период јануар-децембар 2016. године као и Предлог Извештаја о спровођењу Програма унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2016. годину број 55-3/2017-03-IV од 25.04.2017. године. У оквиру ове тачке, речено је да су у прошлој години утрошена средстав у висини од 42.045.739 динара од чега је из буџета општине 36.282.868 динара и 5.762.870 динара донаторских средстава.

На 41. седници ОВ Пландиште, већници су усвојили и Предлог Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2017. годину. Након тога, на дневном реду су били Предлог Решења о разрешавању Месне заједнице Велики Гај функције Управљача Спомеником природе ”Стари парк у Великом Гају” и Предлог Решења о постављању Јавног предузећа “Полет” Пландиште за управљача Спомеником природе “Стари парк у Великом Гају”.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.