Регресиран превоз за ученике и у школској 2017./2018.

На 47. Седници Општинског већа општине Пландиште којом је председавао председник Општине, Јован Репац, већници разматрали и укупно 10 тачака дневног реда који је пре усвајања допуњен са једом тачком.

И у новој школској години, 2017./2018. ученици средњих школа ће имати правао на регресиран превоз. Већници су усвојили Закључак о покретању поступка за остваривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа и дела трошкова смештаја у ученичком дому за школску 2017./2018. годину. У предстојећој школској години висина регресирања трошкова превоза за ученике који повремно, викендом путују, биће 30% од цене коју наплаћује овлашћени превозник, за период септембар-децембар 2017. година.

Висина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за септембар-децембар 2017. године биће изнад 4.900 динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, односно изнад 3.900 динара за ученике копји путују на релацији Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар. У ученичким домовима право на регресиран, односно бесплатан смештај имају искључиво ученици који су у ситему социјалне заштите, о чему одлучује Центар за социјални рад.

На 47. седници Општинског већа већници су усвојили Предлог Закључка о усвајању Осме допуне Плана јавних набавки за 2017. годину а након тога и Закључак о усвајању осме измене Плана јавних набавки за 2017.годину. У Плану јавних набвки за 2017.годину предлажу се нове јавне набавке: “Услуге мобилних телефона“, „Стручни надзор над радовима реконструкције објекта Дома здравља „1.октобар“у Пландишту и „Стручни надзор над радовима рекострукције објекта Дома за душевно оболела лица „1.октобар“ у Старом Лецу.

Након тога, већници су усвојили и Правилника о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња као и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за утврђивања основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња. Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.