11. DOPUNA I IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Poslednjom, 52. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište održanom danas, (ponedeljak, 16.10.2017.), sa dnevnim redom od 7 tačaka, predsedavao je zamenik predsednika opštine Plandište, Goran Donevski.

Posle usvajanja zapisnika sa poslednje sednice, većnici su prvo razmatrali i usvojili Predlog Programa o izmeni Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu. Nakon toga, razmatran je i usvojen i Predlog Zaključka o usvajanju Jedanaeste dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu kao i Predlog Zaključka o usvajanju Jedanaeste izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu.
Većnici su na 52. sednici Opštinskog veća usvojili i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za dodelu jednokratne pomoći u naturi u opštini Plandište sa obrazloženjem da su dosadašnjem članu sada dodeljeni povereni poslovi a novi član radi poslove na nivou opštine.

Pretposlednja i poslednja tačka bili su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.