На основу члана 64. става 1. тачке 11. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 27/2016), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 29.09.2017. године, расписало је за новчану помоћ студентима прве године факултета, односно уметничких академија, који имају пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску 2017/2018 годину.

Конкурс је отворен од 01.10.2017. до 31.10.2017. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, Услужни центар – Писарница, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „Конкурс за новчану помоћ студентима“.

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.

Образац пријаве можете преузети овде.

Правилник о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима можете преузети овде.

Решење о именовању Комисије за новчану помоћ студентима можете преузети овде.