Na osnovu člana 64. stava 1. tačke 11. i člana 120. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 3. Odluke o novčanoj pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 27/2016), Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 29.09.2017. godine, raspisalo je za novčanu pomoć studentima prve godine fakulteta, odnosno umetničkih akademija, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište, za školsku 2017/2018 godinu.

Konkurs je otvoren od 01.10.2017. do 31.10.2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova poslati na adresu: Opština Plandište, Uslužni centar – Pisarnica, Vojvode Putnika 38. 26360 Plandište, sa naznakom „Konkurs za novčanu pomoć studentima“.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima možete preuzeti ovde.

Rešenje o imenovanju Komisije za novčanu pomoć studentima možete preuzeti ovde.