Поводом Међународног дана младих, 12. августа 2017. године, једна од планираних активности Канцеларије за младе општине Пландиште је промоција омладинске политике како на локалу тако и у целој земљи. Волонтери Канцеларије за младе делиће у суботу 12. августа, пропагандни материјал о омладинској политици на Музичком фестивалу добрих вибрација Rock Village-у у Банатском Соколцу, чиме жели да подстакне активизам и волонтеризам младих кроз информисаље о значајним елементима омладинске политике и да заједничким активностима допринесемо већој видљивости Канцеларија за младе, како на локалу тако и у целој земљи.

 

Medjunarodni dan mladih 2017