Povodom Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta 2017. godine, jedna od planiranih aktivnosti Kancelarije za mlade opštine Plandište je promocija omladinske politike kako na lokalu tako i u celoj zemlji. Volonteri Kancelarije za mlade deliće u subotu 12. avgusta, propagandni materijal o omladinskoj politici na Muzičkom festivalu dobrih vibracija Rock Village-u u Banatskom Sokolcu, čime želi da podstakne aktivizam i volonterizam mladih kroz informisalje o značajnim elementima omladinske politike i da zajedničkim aktivnostima doprinesemo većoj vidljivosti Kancelarija za mlade, kako na lokalu tako i u celoj zemlji.

 

Medjunarodni dan mladih 2017