Нова, 12. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 30.03.2017. године са почетком у 10,00 сати у Малој Сали СО Пландиште. На дневном реду предстојеће седнице је укупно 19 тачака. Одборници СО Пландиште прво ће разматрати Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Пландиште Олине Родић а затим следе, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (први допунски буџет), Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Пландиште, Предлог Одлуке о измени Одлуке о комуналном реду, Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном водоводу, Предлог Одлуке о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода, Предлог Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима.

На дневном реду предстојеће седнице Скупштине општине су и Предлог Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Општине Пландиште, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама као и допунама Статута Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште а након тога и Разматрање Извештаја о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2016. годину, Разматрање Извештаја о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину, Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке Пландиште у 2016. години, Разматрање Извештаја о раду Културно образовног центра „Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године и Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште за период од 01.01.2016. – 31.12.2016.

На предстојећој 12. седници СО Пландиште, одборници ће разматрати и Наративни извештаја о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2016. годину као и Извештај о раду Црвеног крста Пландиште за 2016. годину а након тога и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за избор директора јавног предузећа.

Последња тачка дневног реда су одборничка питања.