Нова, 13. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 30.05.2017. године са почетком у 10,00 сати у Малој Сали СО Пландиште. На дневном реду предстојеће седнице је укупно 19 тачака. Одборници СО Пландиште прво ће разматрати Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландише, а након тога и Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Одборници ће на предстојећој седници СО Пландиште разматрати и Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште и Предлог Решења о именовању директора истог предузећа као и Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за месне заједнице а након тога и Предлог Решења о именовању члана исте Комисије. Последња тачка су одборничка питања.