Нова, 16 седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 06.10.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 18 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017.годину у периоду јануар-јун 2017. године а затим и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет), Предлог Закључка о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године, Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине Пландиште за 2017.годину и Предлог Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште.

На дневном реду предстојеће 16. седнице СО Пландиште ће бити и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама, Предлог Одлуке о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав- леве притоке-Банатски водотоци, Предлог Одлуке о висини закупнине за пословни простор, Предлог Одлуке о грађевинском земљишту. Одборници ће расправљати и о Предлогу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2017. годину, Предлогу Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2017. годину као и о Предлогу Решења о давању сагласности Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење средстава у јавној својини.

На предстојећој седници Скупштине општине Пландиште, расправљаће се и о Предлогу Правилника о коришћењи службених мобилних телефона, Предлогу Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Предлогу Решења о именовању два члана Школског одбора Оновне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Предлогу Решења о разрешењу члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе и Предлогу Решења о избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Последња, 18. тачка дневног реда су одборничка питања.

Комплетан материјал за 16. седницу Скупштине општине Пландиште можете погледати овде.