Нова, 36. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 24.03.2017. године. На дневном реду предстојеће седнице предложено је 26 тачака. После усвајања записника са 34. и 35. седнице већници ће прво разматрати Предлог Извештаја о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2016. годину а затим следе Утврђивања, Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште та 2017. годину (Први допунски буџет), Предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, Предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Пландиште, Предлога Одлуке о измени Одлуке о комуналном реду, Предлога Одлуке о измени Ослуке о јавном водоводу, Предлог Одлуке о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода, Предлога Одлуке о измени Одлуке о сахрањивањима и гробљима, Предлога Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Општине Пландиште. Већници ће на предстојећој седници разматрати Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе “Срећно детињство“ Пландиште и утврђивати Предлог Решења о давању сагланоти на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе “Срећно детињство” Пландиште. На 36. седници Општинског већа општине Пландиште, разматраће се Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину, Извештај о раду Народне библиотеке Пландиште у 2016. години и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке у 2016. години. Већници ће разматрати Изештај о раду Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016 до 31.12.2016. године, Извршење плана рада Дома здравља “1.октобар” Пландиште за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. и утврђивање Предлога Решења одавању сагласности на Извршење плана рада Дома здравља “1.октобар” Пландиште за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године као и Разматрање Наративног извештаја о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2016. годину и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Наративни извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2016. годину о размарање Извештаја о раду Црвеног ктста Пландиште за 2016. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Пландиште за 2016. годину. Након тога, на дневном реду је утврђивање предлога Решења о измени Решења о образовању Комисије за избор директора јавног предузећа, и предлози: Правилника о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Општине Пландиште, Закључка о усвајању треће измене Плана јавних набавки за 2017. годину, Закључка о усвајању треће измене Плана јавних набавки за 2017. годину, Коначни предлог за одобрење годишњих посебних програма у области спорта за 2017. годину. На дневном реду предстојеће 36. седнице Општинског већа су још и Предлог Решења о измени Решења о образовању савета за безбедност саобраћаја Општине Пландиште, Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама, Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама као и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисје за утврђивање основаности захтева и висине наканаде штете настале услед уједа напуштених животиња. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.