Нова, 41. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 19.05.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 12 тачака. После усвајања записника са 36, 37, 38, 39. и 40. седнице већници ће прво утврђивати Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште а након тога ће утврђивати Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. На дневном реду 41. седнице Општинског већа је и Утврђивање Предлога Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште као и Утврђивање Предлга Решења о именовању директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште.

Већници ће на предстојећој седници разматрати и Извештај о раду Савета за здравље Општине Пландиште за период јануар-децембар 2016. године као и Предлог Извештаја о спровођењу Програма унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2016. годину број 55-3/2017-03-IV од 25.04.2017. године и Предлог Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2017. годину. Након тога, на дневном реду су Предлог Решења о разрешавању Месне заједнице Велики Гај функције Управљача Спомеником природе ”Стари парк у Великом Гају” и Предлог Решења о постављању Јавног предузећа “Полет” Пландиште за управљача Спомеником природе “Стари парк у Великом Гају”.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица, а након тога и  текућа питања.