Нова, 51. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 29.09.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 19 тачака.

После усвајања записника са последњe 3 седнице, на дневном реду је прво разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године, а затим и Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет), Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године, Утврђивање Предлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине Пландиште за 2017. годину и Утврђивање Предлога Одлуке о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште.

Већници ће на првој наредној седници утврђивати и Предлог Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама, Предлог Одлуке о висини закупнине за пословни простор, Предлог Одлуке о грађевинском земљишту, Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2017. годину, Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2017. годину као и Предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење средстава у јавној својини.

На дневном реду 51. седнице Општинског већа општине Пландиште су и предлози Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште, Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2017/2018. годину као и Предлог Закључка о утврђивању Прелиминарног програма расподеле средстава у области спорта из буџета општине за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Комплетан материјал за 51. седницу Општинског већа општине Пландиште можете погледати овде.