У периоду од 14.09.2017. – 20.09.2017. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА на територији Општине Пландиште. Третман ће се вршити у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији општине Пландиште који обухватају канале на територији урбаног дела општине, као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима. Улази и подруми стамбених вишеспратних зграда. Систематска дератизација у количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине.

За СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ користи се биоцидни препарат на бази (Brodifakuma) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом. За сузбијање КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА користи се биоцидни препарат на бази Алфа циперметрина.

Све информације могу се добити на број телефона:

064/8121-142 – Слободан Поповић
062/8098620 – Наташа Боројевић