У периоду од 15.06. – 20.06.2017. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Пландиште. Први третман вршиће се у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, Депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима. Систематска дератизација у количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине. За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Brodifakuma) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.

Све информације могу се добити на бр.тел:

064/8121-142 Слободан Поповић
062/8098620 Наташа Боројевић