Обавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа Општине Пландиште урадила нацрт интегрисане дозволе за оператера ”ВИНДИЈА” д.о.о. из Лајковца, број 501-32/2014-02-IV од 19.12.2014. за рад целокупног постројења и обављање активности интензивног узгој живине, на локацији катастарске парцеле 2039/2 Катастарска општина Пландиште у Пландишту.

Увид у урађени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Општинске управе Општине Пландиште, Пландиште, ул. Војводе Путника 38, канцеларија број 6, сваког радног дана од 10-14 часова, или на сајту Општине Пландиште, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Нацрт дозволе се може преузети овде.