Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Вршац – општина Пландиште, отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2017. години.

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09:00 до 11:00 часова дана 02.06.2017. и 09.06.2017. године у Центру Министарства одбране Вршац – Канцеларија за општину Пландиште, улица Војводе Путника број 53 (зграда Суда), приземље – главни улаз десно. У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

Центар  Минстарства  одбране
Вршац