На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, Скупштина Општине Пландиште расписала је Оглас о јавном конкурсу за избор директора ЈП „Полет“ Пландиште.

Комплетан текст Огласа можете преузети овде.