Општина Пландиште на корак до решавања проблема енергетске неефикасности

Општина Пландиште учествује у пројектима прекограничне сарадње. Један од тих пројеката јесте и пројекат „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне ифраструктуре за већу енергетску ефикасност –BANATSMART“

Општи циљ пројекта јесте унапређење система јавног осветљења у прекограничном подручју, постављањем заједничких стандарда у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења загађења.

Носилац пројекта је Општина Пландиште, док су партнери пројекта Општина Рекас из Румуније, Timis County Energy Management Association из Румуније и Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат. Укупна вредност пројекта износи 1.631.506,80 еура, а ИПА суфинансирање 1.386.780,78 еура. Пројекат траје 24 месеца, тачније до 13.07.2019. године.

Након обављених истраживања дошло се до података да је јавна расвета у општини Пландиште и општини Рекас из Румуније на веома ниском нивоу. Кључни проблеми су застарелост инсталираних система јавне расвете, енергетски неефикасне, што узрокује велике енергетске губитке, што за последицу има високе трошкове одржавања и додатно оптерећивање малих општинских буџета. На основу спроведених анализа предложено је да се јавна расвета у централним градским улицама комплетно реконструише, а у осталим улицама би се постојећи извори светла заменили новим изворима на постојећим стубовима.

Почетак пројекта је данас презентован у Пландишту. Презентацији пројекта присутвовали су сви партнери на пројекту.

„Енергетска неефикасност јавне расвете је проблем који се манифестује не само у малим друштвеним, већ и у већим и брзо развијеним срединама. Овим пројектом смањићемо потрошњу енергије у систему јавног осветљења, а самим тим и трошкове буџетских средстава за ове намене, као и да ћемо успоставити заједнички систем праћења и уштеде енергије у две пограничне општине.“ – изјавио је председник општине Пландиште, Јован Репац, као домаћин скупа.

Две партнерске општине у овом пројекту закључиле су да се сусрећу са идентичним проблемом енергетске неефикасности, као и да имају сличности и у другим сферама друштвено – економског живота, те се тако покренула и иницијатива за решавање овог проблема, што је за последицу имала почетак пројекта.