Општина Пландиште у својству наручиоца позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку 04/2017 чији је предмет Јавна набавка мале вредности: “Стручни надзор над радовима санације основне школе и фискултурне сале “Доситеј Обрадовић” у Пландишту”, у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.