На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале  вредности  услуга  „Стручни надзор над радовима изградње капеле у насељеном месту Барице“.

Позив за достављање понуда можете преузети  овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговра можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.