Општина Пландиште по програму INTERREG CBC РУМУНИЈА СРБИЈА за потребе пројекта под називом „Заједно за инклузивну заједницу“ покреће поступак Јавне набавке 22.06.2017-ТD01 за набавку минибуса.

Датум oбјављивања: 11.08.2017.
Корисник: Општина Пландиште
eМS код: RОRS-17
Број тендерске процедуре: RОRS17 / Општина Пландиште / 22.06.2017-ТD01
Предмет набаве: МИНИБУС НАБАВКА

Комплетну документацију можете преузети овде.

Одлуку тендерске Комисије за набавку мини буса можете преузети овде.