На основу члана IV Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте, број 612-4/2017-II од 16.01.2017.године, Комисија за најбоље студенте са територије општине Пландиште, на седници одржаној 08.02.2017. утврдила је Предлог листе студената – кандидата добитника новчане награде.

Предлог листе студената – кандидата добитника новчане награде можете погледати овде.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општине и сајту Општине (www.plandiste-opstina.rs). Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за избор најбољих студената. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.

Комисија за избор најбољих студената ће у року од 5 дана утврдити коначну листу кандидата и проследити Општинском већу општине Пландиште који одлучује о додели новчане помоћи.