Obaveštavamo osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale u Pančevu da su Kartice zdravstvenog osiguranja, za koje su zahtevi predati do sredine MAJA 2017. godine, urađene i spremne za preuzimanje.

Kartice zdravstvenog osiguranja mogu se preuzeti u Ispostavi Plandište na adresi Karađorđeva 11, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30, kako za Plandište tako i za naseljena mesta: Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec, Dužine, Miletićevo, Markovićevo, Banatski Sokolac, Veliki Gaj, Kupinik, Margita, Barice, Jermenovci, Laudonovac. Prilikom preuzimanja, neophodno je da građani kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili staru zdravstvenu knjižicu.

Napomena: Kartice zdravstvenog osiguranja za čije je zahtev podnet putem E Uprave ili Pošte sa dostavom na kućnu adresu, biće nakon izrade od ZIN-a dostavljene na kućnu adresu osiguranika.

V.D. Direktor Filijale Pančevo
Drago Terzić