Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе.

Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи – регреса са документацијом доставља се до 08. септембра 2017. године.

Захтеви се подносе непосредно Општинској управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „за регерсирање повремених/викенд карата“.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, Војводе Путника 38. Пландиште, канцеларија број 2. или на број телефона 062/8098616.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац Захтева можете преузети овде.

Образац Изјаве можете преузети овде.