Општинска управа Пландиште расписује Jавни позив за доделу помоћи за финансирање трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика. Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који су остварили право на смештај у домовима ученика, а који су у систему социјалне заштите.

Захтеви за доделу помоћи документацијом достављају се до 08. септембра 2017. године.

Захтеви се подносе непосредно Општинској управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „за финансирање трошкова смештаја“.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, Војводе Путника 38. Пландиште, канцеларија број 2. или на број телефона 062/8098616.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац Захтева можете преузети овде.

Образац Изјаве можете преузети овде.