На 93. Седници Општинског већа општине Пландиште којом је председавао председник Општине, Јован Репац, већници су утврдили Предлог Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину. У оквиру ове тачке је речено да буџет утврђен на износ од 511 милиона динара колико је планирано иу расходном делу.

            Након тога већници су уртврдили и Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за које је речено да нису ускладиване од 2014. године. Усвојена је и Одлука о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић“. Важна Одлука која је разматрана јесте о бесповратном суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финанасирању активности одржавања. На последњој седници Већа утврђен је и Предлог Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом. У оквиру ове тачке је речно да је у 2018. године, до сада на територији општине рођено 60 беба а даје прошле године укупно рођено 90 беба.

              На 93. седници Општинског већа већници су утврђивали Предлог Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно-приватном партнерству а онда су разматрали Програм рада и Финансијски план Историјског архива Бела Црква за 2019. годину и утврдили Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план. Већници су утврдили и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште а након тога су разматрали Програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2019. годину. На последњој седници Општинског већа разматани су и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2019. годину, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пландиште и ЈП „Полет“ Пландиште.

              У сазиву 93. седнице Општинског већа било је и разматрање Финансијског плана све три основне школе са територије општине Пландиште и предшколске установе Срећно детињство“ за 2019. годину.

На дневном реду ове седнице биле су и Месне заједнице, односно Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, МЗ Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2019. годину.

Након тога, утврђени су Предлога Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште, Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установу „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште. На основу овог последњег Решења, следи исплата новчане помоћи у износу од 5.000,00 динара у десет месечних рата студентима прве године који су студије уписали на државним факултетима. У општини Пландиште ће ову помоћ примити 31 студент.