Select Page

Аутор: dragoslav

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

На основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, број 66 од 07. маја 2020. године, 93 од 01. јула 2020. године и 03. јула 2020. године), члана 29. став 1. тачка 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС“, број 87/2018) и члана 19. Правилника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Пландиште број: 06-52/2020-II од 13.05.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Пландиште је на седици одржаној дана 10.07.2020. године донео Наредбу о примени  посебних мера заштите становништва од заразних болести. Текст Наредбе можете...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 10.07.2020. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИ доћи до прекида испоруке воде. Прекид испоруке воде трајаће у периоду од 09,00 –12,00 часова.          ЈП „Полет“...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 09.07.2020. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИ доћи до прекида испоруке воде. Прекид испоруке воде трајаће у периоду од 11,00 –14,00 часова.          ЈП „Полет“...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

На основу Закона о јавним набавкама, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 11/2020, припремљена је Јавна набавка: Превоз ученика средњих школа са територије општине Пландиште за школску 2020/2021. Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети...

Опширније

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-184/2020-01-IV године, Општинска управа Пландиште позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд да поднесе понуду у поступку јавне набавке услуга – Одржавање информационог система ИС ЛПА за потребе Општинске управе Пландиште. Конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања можете преузети...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font