Аутор: dragoslav

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 3. Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 18.02.2019. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ. Комплетан текст конкурса можете преузети овде. Пријавни образац можете преузети...

Опширније

НАЈАВА 98. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нова, 98. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 18.02. 2019. године у 9:00 сати. У сазиву је предложено 5 тачака дневног реда. Чланови Општинског већа општине Пландиште ће након усвајања записника за последње, 97. седнице прво разматрати Предлог Решења оусвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2019. годину а након тога и Предлог конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019. годину. Претпослења и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Сл.лист општине Пландиште“, број 29/2018), члана 3. Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 6/2014, 5/2015 и 36/2017),  Председник општине Пландиште, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА. Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде. Образац 1 – Пријавни образац; Образац 2 – Предлог пројекта; Образац 3 – Буџет пројекта; Образац 4 – Наративни извештај; Образац 5 – Захтев за пренос средстава; Образац 6 – Финансијски...

Опширније

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), члана 28., члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 29/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017), а на основу Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2019. годину број: 401-3/2019-III од 08.02.2019. године, Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 08.02.2019. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Образац 1 – Пријавни образац; Образац 2 – Предлог пројекта; Образац 3 – Буџет пројекта; Образац 4 – Наративни извештај; Образац 5 – Захтев за пренос средстава; Образац 6 – Финансијски...

Опширније

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ КОЈИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРЕТХОДНОМ КОНКУРСУ

На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 27/2016) и Закључка о расписивању Конкурса бр. 612-5/2019-III oд 08.02.2019. године, Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 08.02.2019. године, расписује КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ КОЈИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРЕТХОДНОМ КОНКУРСУ Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Пријаву на Конкурс можете преузети...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font