Select Page

Аутор: dragoslav

ДОНАЦИЈА ЕУ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ

Центар за социјални рад општине Пландиште у понедељак, 20.01.2020. године званично је уручено возило комби за потребе превоза инвалидних лица (са колицима), марке ФИАТ. Возило је донација ЕУ у оквиру пројекта „Саградимо дом заједно“ који имплемнетира Канцеларија УН за пројектне активности УНОПС у Србији. Вредност донираног возила је 35.000 долара. На примопредаји возила и уручењу кључева новог комби возила за осове са инвалидитетом био је председник општине, Јован Репац и директорица Центра за социјални рад општине Пландиште, Ђурђевка Тафра. Они су захвалили донаторима на изузетно вредној донацији која ће много значити, пре свега корисницима, инвалидним особама које осим санитета Дома здравља, други превоз нису имале. Председник је захваљујући донаторима рекао да су најбитнији корисници да су они на првом месту и да је требало и раније да се набави овакво возило.                  – Ми, као локална самоуправа израђујемо и рампе за особе са инвалидитетом, пред нову годину смо у општинској згради и у још једној згради урадили рампу за инвалидне особе. Данас смо добили комби од Европске уније у вредности од 35 хиљада евра по принципу, кључ у руке. Оно што је за похвалу јесте да смо у августу почели разговоре о добијању овог возила и за непуних 6 месеци ми га имамо у својој флоти. Председник општине је такође рекао да ће као општини са великим бројем старих и преко 300 инвалида...

Опширније

НАЈАВА 135. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нова, 135. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду, 22.01.2020. године у 9,00 сати. У сазиву је предложено 6 тачака дневног реда. Чланови Општинског већа општине Пландиште ће прво утврђивати предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину а након тога и предлог Закључка о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину на које се примењује Закон о јавним набавкама, предлог Закључка о усвајању Плана јавних конкурса за 2020. годину, предлог Закључка о расписивању Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2019/2020. годину. Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта „ВИП Мобиле“ доо Нови Београд, улица Милана Миланковића 1ж, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, за ПРОЈЕКАТ „РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ „BA1411_01 PA_Мargita” на кат. парц. бр. 555 КО Maргита, на постојећем објекту Румунске православне цркве у Маргити, територија општине Пландиште. У спроведеном поступку донето је Решење број 501-66/2019-02-IV од  13.01.2020. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта, уз примену прописаних минималних услова,  важећих техничких норматива и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни утицаји на чиниоце животне средине у току коришћења пројекта. Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08). Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу...

Опширније

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ II ФАЗА

Дана, 15.01.2020. године у Општинској управи општине Пландиште почела је реализација пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – II фаза“ који финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) . Истог дана је образована Радна група која ће у наредних 12 месеци учествовати у свим активностима које ће имати за циљ унапређење функције управљања људским ресурсима. Пакет подршке је од великог значаја. Активности на пројекту значајно ће допринети унапређењу процеса управљања људским ресурсима и успостављању система за стручно усавршавање запослених у општини, и на тај начин подићи ће капацитет локалне самоуправе за пружање квалитетних услуга...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи, члана 59. Статута општине Пландиште и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину, Председник општине Пландиште, расписује Jавни позив за регресирање трошкова превоза студената који свакодневно путују за школску 2019/2020. годину. Пријаве се подносе у затвореној коверти у Општинској управи Пландиште, у Услужном центру – Писарници (зграда у дворишту општине) или путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, ул.  Војводе Путника бр. 38,  26 360 Пландиште, са назнаком „За регресирање месечних карата студената“. Пријаве се подносе до  24. јануара 2020. године. Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде. Пријаву можете преузети...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font