Select Page

Аутор: dragoslav

ОБАВЕШТЕЊЕ

У недељу 11.08.2019. године одржаће се избори за Савет месне заједнице. Гласање ће трајати од 7 до 20 часова. Гласач може да гласа само ако са собом понесе важећу личну карту, пасош или возачку дозволу на чијем обрасцу је наведен јединствени матични број грађана. ПРЕГЛЕД БИРАЧКИХ МЕСТА 1 ДОМ КУЛТУРЕ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА БР. 16 2 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАРИЦЕ, МАРШАЛА ТИТА БР. 44 3 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА ГРЕДА, МАРШАЛА ТИТА БР. 114 4 ЛОВАЧКИ ДОМ ВЕЛИКИ ГАЈ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 34 5 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУЖИНЕ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 34 6 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕРМЕНОВЦИ, МАРШАЛА ТИТА БР. 64 7 ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ КУПИНИК, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1 8 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 60 9 ДОМ КУЛТУРЕ МАРКОВИЋЕВО, БЕГЕЈСКА БР. 20 10 ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ МИЛЕТИЋЕВО, ТРГ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА ББ 11 ДОМ КУЛТУРЕ – ДИСКОТЕКА ПЛАНДИШТЕ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 58 12 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 23 13 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХАЈДУЧИЦА, ЈАНКА ЧМЕЛИКА БР. 33                                                                                                ОПШТИНСКА...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КОМАРАЦА

Предузеће „ЕКО-САН ПЛУС“ доо из Београд-Земун обавиће запрашивање одраслих форми комараца са земље на територији Општине Пландиште (сва насељена места) у понедељак 5. августа 2019. године у времену од 19-23 сата. Третман ће се обавити, зависно од временских услова, препаратом ДЕЛТАМЕТРИН. Упозоравају се пчелари да је препарат токсичан за пчеле, те да кошнице затворе или уклоне најмање 5 километара од места третмана. Ближе информације можете добити на број телефона:...

Опширније

ПРЕКИД ИСПОРУКЕ ВОДЕ ЗА 24.07.2019.

ЗБОГ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПЛАНДИШТЕ, ДАНА 24.07.2019.У ВРЕМЕНУ ОД 08 ДО 17 ЧАСОВА, ДОЋИ ЋЕ ДО ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ВОДЕ У СЛЕДЕЋИМ УЛИЦАМА:   ПАШЊАЧКОЈ  УЛИЦИ – У ДЕЛУ ОД  ХАЈДУК ВЕЉКА  ДО СИНЂЕЛИЋЕВЕ, ИЛИНДЕНСКОЈ  УЛИЦИ – У ДЕЛУ ОД  ХАЈДУК ВЕЉКА  ДО СИНЂЕЛИЋЕВЕ, ИЛИНДЕНСКОЈ   УЛИЦИ – У ДЕЛУ ОД  СИНЂЕЛИЋЕВЕ ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ  И ПРЕКО ПРУГЕ СИНЂЕЛИЋЕВОЈ УЛИЦИ – У ДЕЛУ ОД ПАШЊАЧКЕ ДО ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ЗМАЈ  ЈОВИНОЈ  УЛИЦИ – ОД ИЛИНДЕНСКЕ ДО ВОЈВОДЕ...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 18/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-223/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) Наручилац: Општинска управа општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, Позива: Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд, да поднесе понуду у поступку Јавне набавке услуга – одржавање информационог система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе Пландиште. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете погледати овде. Обавештење о закљученом Уговору можете погледати...

Опширније

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2019 – НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса  www.plandiste-opstina.rs  позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара у отвореном поступку „НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Измену Конкурсне документације можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете погледати овде. Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде....

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font