Аутор: dragoslav

ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња, 27. седница Скупштине општине Пландиште одржана је данас, 18. 04.2019.године. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште, одборници су расправљали иодлучилали о 33 тачке. Прво је разматран Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019.годину (Први допунски буџет). У оквиру ове тачке детаљно је објашњено повећавање буџета који , након првог ребаланса бити коригован са 591.158.212 динара на 633.310.000 динара Након тога одборници су  донели  Одлуку о месним заједницама на територији општине Пландиште којом се уређује правни статус месне заједнице, укидање или промена подручја месне заједнице, распуштање савета месне заједнице , права и дужности, број чланова савета , финасирање и друга питања од значаја за рад и функционисање месне заједнице. У оквиру ове тачке је речено да се због демографских промена у општини , Статум општине смањује број одборника и већника па ће тако и број чланова Савета месних заједница бити смањен. У свим месним заједницама ће бити по 3 члана изузев МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда и МЗ Хајдучица које ће имате у својм саветима по 5 чланова. Донета је и Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште у оквиру које је по препоруци Покрајинског секретаријата за образовање сугерисано да се каже да у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица обавља образовање одраслих у посебним одељењима и образоваењ  и васпитање...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/2019 – УСЛУГА „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку мале вредности бр. 6/2019 чији је предмет СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ ВЕЛИКИ ГАЈ. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 26. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у петак, 15. 03.2019. године. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо који је на самом почетку предложио допуну дневног реда са још 5 тачака. Тако да су одборници разматрали укупно 11 тачака дневног реда. Прво су усвојили оставку одборника Арпада Ендреса и уместо њега потврдили манадат одборнику Душану Везмару са коалиционе изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ као припадник политичке странке Српске напредне странке. Након тога одборници су разматрали и једногласно усвојили Одлуку о мрежи јавних основних школа са територије општине Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да мрежу основних школа чине основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште са издвојеним одељењима у Маргити, Јеремновцима, Барицама, Великом Гају и Купинику, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда са издвојеним одељењем у Милетићеву и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом Лецу. Одлука о мрежи основних школа предложена је на основу критеријума које је донела Влада Републике Србије, водећи рачуна о броју ученика у насељеним местима и о праву и доступности образовања сваког детета. Након тога, одборници су донели Одлуку и о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Пландиште. Мрежу предшколских установа у општини Пландиште чине: Прешколска установа „Срећно детињство“ у Пландишту, објекат предшколске установе у седишту, простори у основним школама и издвојеним одељењима школа и простор у приватној својини. Одборници су изгласли и Одлуку о образовању...

Опширније

КОНАЧНА ЛИСТА СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 05.03.2019. године утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи. Комплетну листу можете погледати...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font