Аутор: dragoslav

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник општине Пландиште, дана 20.04.2018. године донео је Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2018. годину, а на основу Предлога комисије о расподели средстава са образложењем. ИНФОРМАЦИЈА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2018. ГОДИНИ Сви учесници Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. Образац ревидираног буџета можете преузети...

Опширније

KОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 10.04.2018. године, расписује Kонкурс за пријаву посебних програма и пројеката у области спорта који се суфинансирају из буџета општине Пландиште за 2018. годину. Средства по овом Конкурсу износе 200.000,00 динара и додељују се за посебне програме и пројекте из области спорта. Образац пријаве на конкурс може се преузети са званичног сајта Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs, или у Спортском савезу општине Пландиште, Војводе Путника 58/II у Пландишту. Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, лично доставити у Спортски савез општине Пландиште, закључно са 27.04.2018. године у 12,00 часова лично потписано и оверено печатом. Један примерак доставити електронском поштом на адресу: kancelarijazamlade@yahoo.com. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Образац пријаве можете преузети...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 67. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Председник општине Пландиште председавао је 67. седницом Општинског већа општине Пландиште која је одржана у среду,  07.03.2018. године, са укупно 11 тачака дневног реда. После усвајања записника са 65. и 66. седнице, већници су прво утврђивали Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да су Програмом обухваћене парцеле предвиђене за отуђење, утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и начин давања у закуп грађевинског земљишта. Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и одлукама општине Пландиште. Након тога, већници су разматрали и Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да се на подручју општине Пландиште тренутно плаћа накнада за експлоатацију угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) 7% од прихода, с тим да 60% ове накнаде припада Републици а 40% општини. На дневном реду 67. седнице Општинског већа било је и Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште. У вези са овом тачком, речено је да се нови Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ доноси у циљу усклађивања са новим Законом о основама система образовања и васпитања и Законом и предшколском васпитању. Статут предшколске установе „Срећно детињство“ је основни општи акт Установе којим се ближе урђује...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПЛАНДИШТУ

Општина Пландиште расписује Јавни оглас за давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), у Пландишту, ул. Хајдук Вељка бр. 16а, објекат изградђен на парцели бр. 30/3 К.О. Пландиште, на коме је општина Пландиште уписана као носилац права јавне својине. Комплетан текст Јавног огласа можете преузети...

Опширније

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

Расписује се конкурс за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2017/2018 годину, са циљем подстицања за постизање бољих резултата студирања и развијање такмичарског духа. Конкурс је отворен од 08.02.2018. до 28.02.2018. године. Комплетан текст Конкурса можете преузети овде. Образац пријаве можете преузети овде. Правилник о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте можете погледати...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font