Select Page

Аутор: dragoslav

НАЈАВА 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 28. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 21. 06.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 13 тачака. Одборници ће прво разматари Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину. Након тога следи Предлог Одлуке о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама, Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката и Предлог Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште. На дневном реду предстојеће седнице СО Пландиште је и разматрање Извештја о раду и финасијском пословању установа чији је оснивач општина Пландиште. Први је Извештај о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018. годину, сладе Извештаји Историјског архива Бела Црква за 2018. годину, Народне библиотеке Пландиште, Културно обрзовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад, Црвеног крста Пландиште и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, све за период 01.01. 2018. до 31.12.2018. Последња тачка су Одборничка...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 111. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ-УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА ОПШТИНУ

Последња, 111. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 14.06.2019. године. На дневном реду седнице Већа којом је председавао Јован Репац, председник општине, Јован Репац, било је укупно 7 тачака. После усвајања записника са 110. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврдили Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да су у поступку припреме Завршног рачуна буџета за 2018. годину спроведена књижења којим се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи. Анализом приказаних табела извештаја у материјалу за ову тачку, констатује се да су укупни прихода и примања у 2018. години износила 539.401.000 динара а укупни расходи 535.943.000 динара. У извештају овлашћеног ревизора стоји да, по њиховом мишљењу “финансијски извештаји приказују истинто и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансисјки положај општине Пландиште на дан 31. децембра 2018. године, као и резултате њиховог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописма Републике Србије.” Већници су разматрали и утврдили и Предлог Одлуке о отваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама. У оквиру ове тачке је речено да се Одлуком о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама, у циљу побољшања материјалног положаја, утврђују услови и начин остваривања права на родитељски додатак незапосленим породиљама са пребивалиштем на територији општине Пландиште. Након тога, утврђен је и...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 110. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 110. седница Општинског већа општине Пландиште одржан је у петак, 07.06.2019. године. Седницом је председавао председник општине, Јован Репац који је пре усвајања дневног реда предложио допуну са једном тачком која се односи на Одобравање и финасирање посебних програма у области спорта за 2019.годину. Већници су прво усвојили записник са 108.и 109. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници а након тога су разматрали и утврдили Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018.годину. У оквиру ове тачке је речено да Општинско веће у 2018.години оджало 34 седница, 16 у редовном и 18 по хитном поступку. Веће је разматрало 230 тачака дневног реда и усвојило 97 предлога аката и то30 предлога одлука, 61 предлога решења, 3 предлога програма и 3 остала акта. Такође је речено да је Општинско веће све одлуке донело једногласно. Најава седница са комплетним материјалом као и извештаји са седница објављени су на интернет презентацији Општине Пландиште.  Након тога, Утврђен је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландниште (други допунски буџет). У вези са овом тачком је речено да у приходном делу Одлуке (Други допунски буџет), планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од задуживања износи 670.252.947 динара. Одлука је планирана на вишем нивоу за 36.942.047 динара у износу на усвојени буџет.  Након тога већници су разматрати Извештаје о раду и Извештаје о финансијском пословању за 2018.годину,...

Опширније

НАЈАВА 111. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 111. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  14.06.2019.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака. После усвајања записника са 110. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018.годину а након тога и Предлог Одлуке о отваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама. Већници ће утврђивати и Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката и Предлог Одлуке о поступку предлагањакандидата за чланове Надзорног одбора Јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа...

Опширније

НАЈАВА 110. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 110. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  07.06.2019.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 15 тачака. После усвајања записника са 108.и 109. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018.годину,а након тога и Утрврђивање Предлог Одлуке о изменама идопунама Одлуке о буџету општине Пландниште (други допунски буџет). Након тога већници ће разматрати Извештаје о раду и Извештаје о финансијском пословању за 2018.годину, прво Извештај Историјског архива Бела црква, па Извештај Народне билиотеке Пландиште, Извештај Културно образовног центра Пландиште за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године. На дневном реду 110.седнице Општинског већа општине Пландиште је и Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1.октобар“ Пландиште за период 01.01.2018. -31.12.2018.и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извршење плана рада Дома здравља за исти период, Следе, Разматрање Извештаја о раду Центра а социјални рад Пландиште за 2018.годину и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018.годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018.годину,  Разматрање Извештаја и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2018.годину и утврђивање ПРЕДЛОГА Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста за 2018.годину као и Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште од 01.јануара до 31.децембра...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font