Autor: dragoslav

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021, 17 od 26. februara 2021, 19 od 5. marta 2021.). Član 7. U periodu od 8. do 12. marta 2021. godine, izvođenje nastave za učenike srednje škole vrši se izvođenjem nastave na daljinu.* Brisan je raniji stav 3. (vidi član 1. Uredbe – 19/2021-18) *Službeni glasnik RS, broj 19/2021 Član 14a* 6.marta 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i...

Opširnije

KONKURSA ZA DODELU NOVČANIH NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

Na  osnovu člana  46.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Sl.  glasnik  RS“,  broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 63. i 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 3. Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 23/2016) i čl. 53. Poslovnika Opštinskog veća opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 40/2019),  Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 05.03.2021. godine, raspisuje KONKURS ZA DODELU NOVČANIH NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU. Kompletan tekst Konkursa možete pogledati ovde. Prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde....

Opširnije

OBAVEŠTENJE O PREKIDIMA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obaveštavamo Vas da će zbog radova na distributivnoj mreži doći do prekida u isporuci električnom energijom. Kompletan spisak možete pogledati ovde. Operater zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena ili drugih neplaniranih događaja otkaže radove i isključenje kao i da izvrši uključenje pre planiranog vremena !!!! Operativni dispečerski centar Pogon...

Opširnije

NAJAVA 17. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Sedamnaesta  sednica Opštinskog veća opštine  Plandište zakazana je za petak, 05. 03.2021.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 16 tačaka. Većnici  će  na ovoj sednici utvrđivati: Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2021. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Strategije unapređenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Plandište 2021-2025., Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište. Većnici će razmatrati i Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta „Sanacija vodovodne mreže u Margiti“ i projekta „Sanacija vodovodne mreže u Velikoj Gredi“ a nakon toga će utvrđivati Predlog Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finanasiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja kao i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2021. godinu i Predlog Programa korišćenja sredstava od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2021. godinu. Na 17. sednici Opštinskog veća razmatraće se Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2021. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada. Utvrđivaće se Predlog Rešenja o obrzovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa  zaštite, uređenja i korišćenja poljopruvrednog zemljišta,  Predlog Rešenja o davanju privremene saglasnosti STUP „Vršac“A.D. Vršac o poveravanju javnog liijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Plandište  u 2021. godini,...

Opširnije

KONAČNA LISTA STUDENATA – KANDIDATA KORISNIKA NOVČANE POMOĆI

Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija broj: 612-13/2020-03-IV od 15. januara 2021. godine, Komisija za dodelu novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 03. marta 2021. godine utvrdila je Konačnu listu studenata – kandidata korisnika novčane pomoći. Kompletnu listu možete pogledati...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font