Select Page

Аутор: en

Pomoć u kući i kućna nega u 2017.

Predsednik opštine plandište Jovan Repac i direktorka Ekumenske humanitarne organizacije Tilda Đenge-Slifka iz Novog Sada potpisali su  Sporazum o saradnji  u nameri sprovođenja projekta ,,Pomoć u kući i kućna nega“ u 2017. godini sa osnovnim ciljem unapređenja kvaliteta života starih osoba, pružanjem viskokvalitetnih usluga pomoći u kući i kućne nege i njihov duži boravak u porodičnoj sredini, kao i što bolja socijalna inkluzija starih lica u društvo i smanjenje stope nezaposlenosti angažovanjem medicinskih sestara, negovateljica i geronto domaćica u opštini Plandište.  Ciljna grupa: 1.Stara i odrasla lica sa invaliditetom koji žive sami, nesposobni da se samoposlužuju, jer su nepokretni, delimično pokretni ili hronično bolesni – planirani broj oko 100 korisnika u 10 naselja 2. Nezaposlena lica niže stručne spreme (OŠ i SSS)-ukupno 9 geronto domaćica i negovateljica koje su prošle sertifikovanu obuku   Planirana postignuća: Zadovoljstvo korisnika, njihovih porodica i zaposlenih geronto domaćica i negovateljica; Povećana zainteresovanost za proširenje usluge na celu teritoriju opštine Plandište (u 2016. godini bilo je obuhvaćeno 6 naselja a plan je da u 2017. godini bude ukupno 10 naselja; naselja su izabrana na osnovu sprovedene ankete i broja potencijalnih korisnika); Edukovano ukupno 15 lica, 12 geronto domaćica i negovateljica; Povećan broj korisnika koji se vraćaju iz većih gradova u svoje selo; Preveniran smeštaj u ustanove socijalne zaštite za 63 korisnika u 2016, u 2017. Planirane se 100 korisnika;   Ukupna vrednost projekta: 6.600.000,00 dinara;...

Опширније

Rezultati – Javni poziv za izradu suvenira

Komisije za zaštitu životne sredine i zaštitu i očuvanje spomenika prirode i kulture na osnovu Poslovnika o radu i prispelih predloga na osnovu Javnog poziva za izradu suvenira od 22.09. 2016. godine, a po predlogu stručnog člana, na sednici održanoj 13. 12. 2016. godine, donela je Odluku o dodeli jednokratne otkupne  nagrade. Kompletan tekst Odluke možete pogledati...

Опширније

IZVEŠTAJ SA 23.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA TREĆI REBALANS ZA TEKUĆU I PREDLOG BUDŽETA ZA 2017.GODINU

Dvadesettreća sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je  16.12.2016. godine. Na dnevnom redu 23. sednice Opštinskog veća ukupno je bilo  14 tačka. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik, Jovan Repac, učestvovalo je 8 većnika. Nakon usvajanja zapisnika sa 22. Sednice članovi Veća su razmatrali Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da će trećim rebalansom budžet opštine za 2016.godinu biti 502.154.763 dinara, odnosno da će u tom iznosu biti I prihodi i rashodi. Najvećii prihodi su od transfera od drugih nivoa, od poreza na dohodak, dobit I kapitalna dobra, od prihoda i poreza i od prodaje nepokretnosti. U rashodnom delu isti iznos deli se socijalnu i dečiju zaštitu, na osnovno i predškolsko obrazovanje, putnu infrastrukturu, na razvoj poljoprivrede, kulture, lokalno ekonoski razvoj  kao i za primarnu zdravstvenu zaštitu i razvoj turizma. Većnici su na 23.sednici Opštinskog veća utvrdili i Odluku o Budžetu Opštine Plandište za 2017.kojom je Budžet projektovan na 522.300.000,00 dinara.Nakon što je predlog bio dat na Javnu raspravu, na adresu Opštinskog veća nije stigao nijedan predlog za izmenu I dopunu predloga niti bilo kakva sugestija za izmenu predloga budžeta. Na poslednjoj, 23.sednici Opštinskog veća, utvrđen je i Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište u okviru koje je rečeno da se  predloženom Odlukom u Opštinskoj upravi obrazuju osnovne i...

Опширније

KONKURS ZA FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

Resurs Centar za beogradski i južnobanatski okrug – Omladinski Savez Srbije uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru Programa – “Mladi su Zakon“, 12. decembra 2016. godine raspisao je Konkurs za finansiranje Omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih. Pravo učešća, imaju omladinske organizacije i neformalne omladinske grupe. Rok za podnošenje popunjenog obrasca za pisanje predloga projekta, do 15. januara 2017. godine. Kompletan tekst Konkursa možete preuzeto ovde. Obrazac za pisanje predloga projekta mozete preuzeti...

Опширније

NAJAVA 23. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Dvadesettreća sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 16.12.2016. godine. Na dnevnom redu 23. sednice Opštinskog veća ukupno je 14 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 22. sednice slede, Utvrđivanje Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (treći dopunski budžet), Utvrđivanje Odluke o Budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu, utvrđivanje Predloga Odluke o organizacija Opštinske uprave Opštine Plandište i utvrđivanje Predloga Osnivačkog akta Javnog preduzeća “Polet” Plandište. Nakon toga većnici će razmatrati Izveštaj o radu Predškolske ustanove “Srećno detnjstvo” Plandište za školsku 2015/2016. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglaasnosti na Izveštaj, razmatranje Godišnjeg plana rada Predškoske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište za radnu 2016/2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada, Razmatranje programa rada Kulturno-obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za 2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razmatranje Programa rada Narodne biblioteke Plandište za 2017. godinu utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća su i utvrđivanje Predloga Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđivanje Predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća kao i predlog Rešenja o obrazovanju Žalbene komisje opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font