Аутор: tatjana

НАЈАВА 90. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 90. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 19.11.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 17 тачака. После усвајања записника са 87, 88. и 89. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлога Статута општине Пландиште, а након тога и Предлог Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2018. годину за период јануар-септембар 2018. године. На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа већници ће утврђивати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2018. годину (трећи допунски буџет), Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште и Предлог Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији општине Пландиште. Већници ће разматрати и утврђивати и Предлог Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга и Предлога Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Пландиште. У сазиву предстојеће, 90. седнице Општинског већа су и предлози Решења о давању сагласности на Правилник о пружању услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“, Решења о давању сагласности на Правилник о нормативнима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у...

Опширније

АНКЕТА ЗА ГРАЂАНЕ И ПОСЛОВНИ СЕКТОР О КОРИШЋЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ (Swiss PRO)

Поштовани, Молимо вас да одвојите 15 минута вашег времена за учешће у online анкети о коришћењу информационих технологија и електронских услуга. Ово истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Влада Швајцарске, у оквиру програма Swiss PRO. Ваши одговори ће нам помоћи да боље одговоримо на потребе и захтеве корисника електронских услуга локалне самоуправе. Захваљујемо вам се на учешћу и доприносу развоју електронске управе у Републици Србији. Анкету за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга можете попунити овде. Анкету за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга можете попунити овде. Анкета ће бити отворена до 10. децембра 2018....

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 31/2018 – Текуће одржавање зграде општинске управе Пландиште

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Текуће одржавање зграде општинске управе Пландиште“ Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете погледати овде....

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 38/2018 – ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАРИЦЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАРИЦЕ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде....

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОНАЦИЈУ ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА ОБРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 126.став 4. тачка 4. и чл. 23. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), као и члана 95. став 3. тачка 4. и чл. 35. Статута ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, број 61-1630/2017 од 25.12.2017. године, в.д. директор–а упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОНАЦИЈУ ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА ЗА ОБРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА. Комплетан текст Јавног позива можете преузети...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font