Аутор: tatjana

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

У периоду од 18.09.2018. – 05.10.2018. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Пландиште   Други третман ће се вршити у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине, као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, Депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима. Систематска дератизација у количини од 1кг по домаћиству у свим насељеним местима општине. За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Бродифакума). Препарати се постављају у количини и на начин да спрече случајна тровања људи и животиња. МОЛЕ СЕ ГРАЂАНИ ДА ОМОГУЋЕ НЕСМЕТАН РАД ЕКИПАМА ПРЕДУЗЕЋА “ЕКО-САН” Д.О.О И ПРУЖЕ НЕОПХОДНО РАЗУМЕВАЊЕ И САРАДЊУ Све информације могу се добити на бројеве телефона: 064/81-21-142...

Опширније

НАЈАВА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 23. Седница Скупштине  општине Пландиште заказана је за понедељак, 17.09.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 11 тачака. Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати Предлог Одлуке о приступању доношењу Статута општине Пландиште а након тога ће размати Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину за период јануар-јун 2018. године. На дневном реду предстојеће седнице СО Пландиште је и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет), Предлог Одлуке о финансирању капиталних инвестиција у 2018. години, Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште за период 2019-2023 и Предлог Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада. Осим тога, одборници ће разматрати Финансијски извештај ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину, Предлог Решења о давању назива улица и заселака на територији Општине Пландиште, Предлог Решења о разрешењу члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине и Предлог Решења о избору члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине. Последња тачка су Одборничка...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 84. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

   УСКОРО НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ   Последњом, 84. седницом Општинског већа општине Пландиште која је на дневном реду имала 11 тачака,  председавао је председник Општине, Јован Репац. После усвајања записника са 83. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о приступању доношењу Статута општине Пландиште. У вези са овом тачком је речено да на основу члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Општина обавезује да свој Стаут и друге опште акте усклади са овим законом. Општина је у обавези да предлог статута достави наделжном министарству најкасније шест месеци од ступања на снагу овог закона. Након тога и већници су усвојили и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет). Другим допунским буџетом је коригован буџет на виши ниво и он ће изности 605.020.312,00 динара. У оквиру ове Одлуке урађене су прерасподеле између апропријација, односно повећање-смањење оних апропријација где је недовољно или више опланирано средстава Одлуком у првом допунском буџету. На последњој седници Већа, већници су утврдили Предлог Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада. Овом Одлуком се одређују локације за одлагање инертног отпада на територији општине Пландиште за насељена места Пландиште, Хајдучица, Стари Лец, Барице, Јерменовци, Велики Гај Купиник, Банатски Соколац, Милетићево и Дужине. Ове локације уређује и одржава ЈП“Полет“ Пландиште. У одлуци је дефинисан инертни отпад који представља отпад који...

Опширније

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс) који је објављен у листу „Дневник“ дана 31.08.2018. године, као и на веб-сајту Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Како Конкурс траје од 01.09.2018. до 15.10.2018....

Опширније

Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије – Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије. Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs или у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево, где могу поднети и пријаву.   Заинтересовани кандидати пријаву могу поднети и у канцеларији Центра Министарства одбране Панчево у Вршцу, улица Светосавски трг број 10, сваког радног дана осим петка у времену од 09:00 до 13:00 часова, и у Пландишту, у згради Суда у општинској канцеларији број 3, на адреси Војводе Путника број 53, сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова. После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази и један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или Лесковац. Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописију да служење војног рока траје шест месеци. Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника. Комплетан текст јавног огласа можете погледати на сајту Министарства одбране погледати на сајту Министарства одбране и ОВДЕ. ЦМО ПАНЧЕВО Телефони за контакт: 013/319 – 759 Панчево 013/326 – 165 Панчево 013/839...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font