Аутор: tatjana

ИЗВЕШТАЈ СА 80. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА И ДАЉЕ ПОМАЖЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ Последња,  80. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак, 19.07. 2018. године. Седницом је председавао председник  Општине, Јован Репац. Пре почетка седнице, председник је предложио допуну дневног реда са  тачком Предлог Решења о давању назива улица и заселака на територији општине Пландиште. После усвајања записника са 76, 77, 78. и 79. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о финансирању трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају. У оквиру ове тачке је речено да Правилником ближе уређује остваривање права на мере материјалне подршке, односно право на финансирање трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају  са територије општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе и право на финансирање тошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа са територије општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе. Након тога, одборници су разматрали и једногласно усвојили  и Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају. Правилником је одређено да право финансирања дела трошкова превоза имају ученици средњих школа који свакодневно путују од места становања до места школе, као и ученици средњих школа који повремено/викендом путују од места становања до места школе. Такође је дефинисано да право на финасирање дела трошкова превоза...

Опширније

НАЈАВА 80. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 80. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 19.07.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 10 тачака. После усвајања записника са 76, 77, 78. и 79. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о финансирању трошкова превоза у пуном износу ученика средњих школа у међумесном саобраћају, а након тога и Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају. Осим тога, чланови Већа ће на предстојећој седници разматрати и  Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период септембар-децембар 2018.године и Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар-децембар 2018. године. На дневном реду 80. седнице Општинског већа општине Пландиште су и Предлог Решења о одређивању годишњег одмора за 2018. годину начелнику Општинске управе Oпштине Пландиште као и Предлог Закључка о усвајању Седме измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2018 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА АВИОНОМ

Дана 11.07.2018. године предузеће “Еко-Сан” д.о.о Земун обавиће запрашивање одраслих форми комараца авионом на територији Општине Пландиште (сва насељена места). Третман ће се обавити, зависно од времeнских услова, у термину између 19 и 21 сат, а вршиће се препарaтом  lambda-cihalotrin. Упозoравaју се пчелари да је препарaт токсичан  за пчелe и да кошнице затворе или уклоне најмање 5 километарa од места тровањa. Све информације могу се добити на број...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 15/2018 – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности радова – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одговоре на питања можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете погледати...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font