Аутор: tatjana

ЗВАНИЧНО ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ СРАДЊЕ „ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“

Општина Пландиште ће ове године реализовати два пројекта из Програма прекограничне сарадње INTERREG IPA Румунија-Србија. У пројекту „Заједно за инклузивну заједницу“ Cod eMS RORS 17, Општина Пландиште је партнер као и организација „Save the Children“ (филијала Темишвар) док је Фондација за рехабилитацију „Speranca“(Темишвар) водећи партнер. Укупан буџет пројекта је 234043,95 евра од којих ће ЕУ донирати 219,835.78, Период имплементације је од 23.06.2017 до 23.12.2018. Прва активност пројекта на којој су учествовали представници сва три партнера у пројекту је била Промотивна конференција пројекта која је одржана 2. август 2017. у хотелу Check Inn Темишвар. Активности пројекта и задатке партнера у пројекту је предтавио менаџер пројакта, психолог Себастиан Биланин, представник водећег партнера. Уопштено о пројекту и идеји пројекта говорила је Летициа Баба, извршни директор Фондације „Speranta“. Пројекат „Заједно за инклузиву заједницу“ намењен је деци која живе у пограничним регијама, деца из руралних средина, из етничких заједница, деца из сиромашних средина или оној са посебним потребама или деци која представљају угрожене групе са високим ризиком од социјалне образовне и културалне искљученост. Циљ пројекта и сва три партнера на пројекту је да преко 500 деце, наставника, као и комплетна заједница у Банлоку и Ливезиле у Румунији и Пландишту у Србији, научи да се суочава са проблемима и постане инклузивна. Пројектом „Заједно за инклузивну заједницу“ желимо да подржимо повеćање нивоа социјалне, образовне и културалне инклузије деце из маргинализованих група у пограничном подручју – рекао...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 23/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима изградње тротоара у насељеном месту Маргита“. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 22/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МИЛЕТИЋЕВО“. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети...

Опширније

Обавештење о појави Афричке Куге Свиња у Румунији

Због новонастале ситуације и појаве Афричке Куге свиња (у даљем тексту АКС) у нама суседној Румунији, обавештавамо Вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину предузео активности у циљу спречавања ширења АКС на територији наше земље. АКС је веома опасна и заразна болест која се не лечи, не постоји вакцина. Угињавају све оболеле свиње без обзира на категорију. У случају појаве заразе код и једне свиње убијају се све оболеле свиње у газдинству. Економске штете су огромне. На нивоу Управе за ветерину формиран је Национални Кризни Центар, стручни тим и тим за праћење кретања и спречавање појаве болести на територији Републике Србије у угроженим пограничним деловима земље. Издат је налог о формирању Регионалног Кризног центра који у свом саставу има и представнике из Локалног Кризног Центра из свих општина из Јужнобанатског Управног Округа. Ветеринсарски инспектори, ветеринари и епизоотиолошка служба у Јужнобанатском округу у складу са ризиком о ширењу заразе на територији наше земље од 10.08.2017. године поступа у складу са добијеним налогом из Управе за ветерину. За све информације можете се обратити представнику локалне самоуправе Брдар Зорану – 062/80-98-646 (канцеларија број 2, општинске управе Пландиште),  Савков Сави – 062/88-63-516 (Ветеринарска станица „АРС ВЕТ“) или Ветеринарској инспекцији Цеснак  Жељку – 064/86-80-945 (канцеларија број 3, општинске управе Пландиште). Комплетан Информатор можете погледати овде. Упутство за власнике можете погледати...

Опширније

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ 12. АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ

Поводом Међународног дана младих, 12. августа 2017. године, једна од планираних активности Канцеларије за младе општине Пландиште је промоција омладинске политике како на локалу тако и у целој земљи. Волонтери Канцеларије за младе делиће у суботу 12. августа, пропагандни материјал о омладинској политици на Музичком фестивалу добрих вибрација Rock Village-у у Банатском Соколцу, чиме жели да подстакне активизам и волонтеризам младих кроз информисаље о значајним елементима омладинске политике и да заједничким активностима допринесемо већој видљивости Канцеларија за младе, како на локалу тако и у целој земљи.  ...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font