Аутор: tatjana

ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ЗА ПРВАКЕ

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност донирао је општини Пландиште ђачке торбе за прваке, а Кабинет председника општине Пландиште обезбедио је средства за куповину додатних торби како би се обрадовали сви прваци. Председник општине Пландиште, Јован Репац том приликом посетио је прваке и лично им уручио донацију Покрајиснке Владе. „Желео бих да се захвалим Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност на донацији за наше прваке, јер је ово за њих значајан поклон, и надам се да ће их подстаћи да вредно и марљиво уче. Сарадња са Покрајиснком Владом је изузетно добра, а добар пример је управо ова донација. Обезбедили смо средства за куповину додатних торби, како би сваког првака могли да обрадујемо.“ – истакао је председник општине...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 33/2017

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку мале вредности бр. 33/2017 чији је предмет Стручни надзор над радовима на реконструкцији објекта Дома здравља „1.Октобар“ у Пландишту. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПЛАНДИШТЕ

11. ДОПУНА И ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ Последњом, 52. седницом Општинског већа општине Пландиште одржаном данас, (понедељак, 16.10.2017.), са дневним редом од 7 тачака, председавао је заменик председника општине Пландиште, Горан Доневски. После усвајања записника са последњe седнице, већници су прво разматрали и усвојили Предлог Програма о измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину. Након тога, разматран је и усвојен и Предлог Закључка о усвајању Једанаесте допуне Плана јавних набавки за 2017. годину као и Предлог Закључка о усвајању Једанаесте измене Плана јавних набавки за 2017. годину. Већници су на 52. седници Општинског већа усвојили и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу једнократне помоћи у натури у општини Пландиште са образложењем да су досадашњем члану сада додељени поверени послови а нови члан ради послове на нивоу општине. Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа...

Опширније

ПАМЕТНЕ УРБАНЕ УСЛУГЕ

Општина Пландиште на корак до решавања проблема енергетске неефикасности Општина Пландиште учествује у пројектима прекограничне сарадње. Један од тих пројеката јесте и пројекат „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда квалитета јавне ифраструктуре за већу енергетску ефикасност –BANATSMART“ Општи циљ пројекта јесте унапређење система јавног осветљења у прекограничном подручју, постављањем заједничких стандарда у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења загађења. Носилац пројекта је Општина Пландиште, док су партнери пројекта Општина Рекас из Румуније, Timis County Energy Management Association из Румуније и Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат. Укупна вредност пројекта износи 1.631.506,80 еура, а ИПА суфинансирање 1.386.780,78 еура. Пројекат траје 24 месеца, тачније до 13.07.2019. године. Након обављених истраживања дошло се до података да је јавна расвета у општини Пландиште и општини Рекас из Румуније на веома ниском нивоу. Кључни проблеми су застарелост инсталираних система јавне расвете, енергетски неефикасне, што узрокује велике енергетске губитке, што за последицу има високе трошкове одржавања и додатно оптерећивање малих општинских буџета. На основу спроведених анализа предложено је да се јавна расвета у централним градским улицама комплетно реконструише, а у осталим улицама би се постојећи извори светла заменили новим изворима на постојећим стубовима. Почетак пројекта је данас презентован у Пландишту. Презентацији пројекта присутвовали су сви партнери на пројекту. „Енергетска неефикасност јавне расвете је проблем који се манифестује не само у малим друштвеним, већ и у већим и брзо развијеним срединама. Овим пројектом смањићемо потрошњу...

Опширније

НАЈАВА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 52. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 16.10.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака. После усвајања записника са последњe седнице, већници ће прво разматрати Предлог Програма о измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину, Предлог Закључка о усвајању Једанаесте допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, Предлог Закључка о усвајању Једанаесте измене Плана јавних набавки за 2017. годину и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу једнократне помоћи у натури у општини Пландиште. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font