Аутор: tatjana

Потписани протоколи о сарадњи градова и општина у сливовима Велике Мораве и горњег Дунава – Банатски водотокови

  Протоколи о сарадњи градова и општина у сливу Велике Мораве и сливу горњег Дунава – Банатски водотокови потписани су 22. фебруара 2018. године у Скупштини града Београда. Сарадња локалних самоуправа успостављена је у циљу смањења ризика и превенције последица елементарних непогода. Иначе, идеју о удруживању градова и општина подржали су: Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС), Стална конференција градова и општина (СКГО), Канцеларија за управљање јавним улагањем (КУЈУ) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП).  Сарадња и удруживање градова и општина огледа се у: области превенције, едукације и реаговања у ванредним ситуацијама; припреми заједничких стратешких и планских докумената из области управљања ризицима; коришћењу материјално – техничких средстава и отклањању последица елементарних непогода и несрећа уколико до њих дође. Протоколи о сарадњи обухватили су 12 општина и градова дуж слива Велике Мораве (Крагујевца, Јагодине, Пожаревца, Баточине, Раче, Велике Плане, Смедеревске Паланке, Жабара, Параћина, Свилајнца, Варварина и Ћићевца) и 19 локалних самоуправа у сливу горњег Дунава – Банатски водотоци (Аде, Алибунара, Беле Цркве, Вршца, Житишта, Зрењанина, Кањиже, Кикинде, Ковачице, Ковина, Нове Црње, Новог Бечеја, Новог Кнежевца, Опова, Панчева, Пландишта, Сенте, Сечња и Чоке). У име општине Пландиште, протокол о сарадњи потписао је Горан Доневски, заменик председника Општине. Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе рекао је да су нас катастрофалне поплаве 2014. и 2016. године натерале да се суочимо са нашом неспремношћу за такве ванредне ситуације, као...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 65. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 65. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је за среду,  21.02.2018. године. На дневном ред седнице којом је председавао председник општине Пландиште, Јован Репац било је укупно 6 тачака. После усвајања записника са 63. и 64. седнице, већници су прво  утврдили исправљени Предлог Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге Општине Пландиште. У образложењу ове тачке је речено да Зконом о јавној својини предвиђено вођење евиденције о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе и воде индиректни корисници буџета општине, јавна предузећа и остали корисници буџета као посебну евиденцију непокретности. Након тога већници су разматрали предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017.годину, тачку која је изгласана као допуна дневног реда. У оквиру ове тачке је речено да је општина Пландиште 15.01.2018. поднела захтев Државној ревизорској институцији за ангажовање другог лица (организације) за ревизују завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину. Државна ревизорска институција је општини Пландиште 19.01.2018. године доставила сагласност да екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину обавља друго лице које испуњава услове за обављање ових послова прописаних законом. На 65. седници Општинског већа, разматран је и Предлог Закључка о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години. У образложењу ове тачке речено је да су средства...

Опширније

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања општине Пландиште у 2018. години

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 9. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00035/2018-01 од 06.02.2018.године и Закључка општинског већа општине Пландиште бр.401-29/2018-III од 21.02.2018. године, председник општине Пландиште, расписуjе Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања општине Пландиште у 2018. години. Комплетан текст Конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години можете погледати овде. Образац 1. – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања. Образац 1.2. Буџет...

Опширније

НАЈАВА 65. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 65. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду, 21.02.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 5 тачака. После усвајања записника са 63. и 64. седнице, већници ће утврђивати исправљени Предлог Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге Општине Пландиште, а након тога и Предлог Закључка о покретању поступка за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања. Комплетан Сазив са материјалом можете...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ 63. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

И ОВЕ ГОДИНЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ 63. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак, 08.02.2018. године. На дневном реду седнице Општинског већа којом је председавао председник Општине, Јован Репац, било је 5 тачака. После усвајања записника са 61. и 62. седнице, већници су прво разматрали Предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да се Локалним акционим планом запошљавања општине Пландиште за 2018. годину, као основним инструментом за спровођење активне политике запошљавања за 2018. годину, утврђују приоритети и мера унапређење запослености и смањење нзапослности. Такође је речено да политика запошљавања треба да подстиче запошљавање теже запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе ради очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања одређених друштвених интереса и веће социјално укључивање група теже запошљивих лица кроз јавне радове. Након тога, већници су разматрали и Предлог Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2017/2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да се расписује конкурс са циљем подстицања за постизање бољих резултата студирања и развијање такмичарског духа. Право на доделу новчане награде имају студенти са пребивалиштем на подручју општине Пландиште који испуњавају одређене услове, између осталих да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font