Select Page

Аутор: tatjana

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – САНАЦИЈА ВОДОВОДА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТАНОВНИЦИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПЛАНДИШТЕ, ДА ЗБОГ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ, У ПOНЕДЕЉАК, 22.07.2019. ГОДИНЕ, НЕЋЕ БИТИ ВОДЕ У ПЕРИОДУ ОД 07,00 ЧАСОВА ДО 17,00...

Опширније

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ОМЛАДИНСКИХ ДЕЛЕГАТА СРБИЈЕ У УЈЕДИЊЕНИМ НАЦИЈАМА

Удружење за Уједињене нације Србије од 2017. године организује пројекат „Омладински делегати Србије у Уједињеним нацијама“, који обухвата избор два омладинска делегата у Уједињеним нацијама и њихов активан рад током мандата од једне године. За више информација можете погледати званични сајт Канцеларије за младе Општине...

Опширније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – САНАЦИЈА ВОДОВОДА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТАНОВНИЦИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПЛАНДИШТЕ, ДА ЗБОГ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ, У ПЕТАК, 19.07.2019. ГОДИНЕ, НЕЋЕ БИТИ ВОДЕ У ПЕРИОДУ ОД 07,00 ЧАСОВА ДО 17,00...

Опширније

Шампиони безготовинског плаћања

Под слоганом Плати картицом и победи, првог јула 2019. стартовало је такмичење градова и општина Шампиони безготовинског плаћања које организују Канцеларија за ИТ и еУправу, у сарадњи с НАЛЕД-ом и уз подршку компанија Mastercard и Visa. У такмичењу учествује 60 градова и општина са територије Републике Србије који су омогућили плаћање такси и накнада платним картицама на шалтерима. Победници ће бити изабрани према броју остварених плаћања картицом на шалтеру локалне самоуправе у односу на број становника, од 1. јула до 31. децембра. Првопласирана локална самоуправа биће награђена дечијим игралиштем у вредности од 20.000 евра, пет првопласираних добиће интернет презентацију „У служби грађана“ у складу са стандардима интернет презентације Владе Србије, а првих 10 градова и општина плакету „Шампиони безготовинског плаћања“ која ће бити уручена на завршној конференцији у Београду. Током трајања такмичења, за све оне који се одлуче да градске или општинске услуге плате картицом на шалтеру, обезбеђене су најниже провизије од 45 динара на уплате до 4.500 динара, односно 1% за уплате веће вредности. Ранг листа локалних самоуправа биће објављивана на националном порталу посвећеном борби против сиве економије www.uzmiracun.rs. Податке о броју безготовинских трансакција у локалним самоуправама припремаће ITE и банке које уступају ПОС терминале – Комерцијална банка и Поштанска штедионица. Безготовинске трансакције за грађане и привреду значе ниже трошкове плаћања, већу ефикасност и безбедност. Држава добија трансапарентније финансијске токове, прилику за боље убирање пореза и бржи економски...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 14/2019 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2019, дел. број 4-191/2019-II од 10.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 14/2019, дел. број 4-192/2019-II од 10.06.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font