Аутор: tatjana

НАЈАВА 74. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Нова, 74. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак 24.05. 2018. године у 9,00 сати. У сазиву је предложено 5 тачака дневног реда. Чланови Општинског већа општине Пландиште ће након усвајања записника са последње три седнице (71.72. и 73.) прво разматрати Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2017. годину а након тога и Давање сагласности на мишљење адвоката Милоша Василије из Панчева, ул. Војводе Радомира Путника бр. 1 о предлогу за закључење судског поравнања. Претпослења и последња тачка су Захтеви и молбе градјана и других правних лица и текућа...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2018 – „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности услуга „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети овде....

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2018 – „НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности услуга „НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА“. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за достављање понуда можете преузети  овде. Конкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште

У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр. 25/2017), а на основу става II Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр.  1/2018) и члана 2. Пословника о раду Комисије за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште бр. 110-14/2018-IV од 22.05.2018.године, Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште, на седници одржаној 22.05.2018.године расписује   ЈАВНИ КОНКУРС за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште   Позивају се грађани са територије општине Пландиште да доставе кандидатуре за чланство у Локалном антикорупцијском савету за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште 2017-2021 године. Комплетан текст Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште можете погледати овде. Формулар пријаве за Јавни конкурс за чланство у Лакалном антикорупцијском савету Општине Пландиште можете преузети овде. Упитник за процену карактеристика лица  за избор  чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  за општину Пландиште можете преузети...

Опширније

Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије – Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије. Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs или у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево, где могу поднети и пријаву. Заинтересовани кандидати пријаву могу поднети и у канцеларији Центра Министарства одбране Панчево у Вршцу, улица Светосавски трг број 10, сваког радног дана осим петка у времену од 09:00 до 13:00 часова, и у Пландишту, у згради Суда у општинској канцеларији број 3, на адреси Војводе Путника број 53, сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова. После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази и један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или Лесковац. Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописију да служење војног рока траје шест месеци. Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника. Комплетан текст јавног огласа можете погледати на сајту Министарства одбране и ОВДЕ. ЦМО ПАНЧЕВО   Телефони за контакт: 013/319 – 759 Панчево 013/326 – 165 Панчево 013/839 – 694 Вршац 013/837 –...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font