Autor: tatjana

VAŽNO OBAVEŠTENJE – SANACIJA VODOVODA

OBAVEŠTAVAJU SE STANOVNICI NASELJENOG MESTA PLANDIŠTE, DA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI ČVORIŠTA NA VODOVODNOJ MREŽI U PLANDIŠTU, U PONEDELJAK, 22.07.2019. GODINE, NEĆE BITI VODE U PERIODU OD 07,00 ČASOVA DO 17,00...

Opširnije

KONKURS ZA IZBOR OMLADINSKIH DELEGATA SRBIJE U UJEDINJENIM NACIJAMA

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine. Za više informacija možete pogledati zvanični sajt Kancelarije za mlade Opštine...

Opširnije

VAŽNO OBAVEŠTENJE – SANACIJA VODOVODA

OBAVEŠTAVAJU SE STANOVNICI NASELJENOG MESTA PLANDIŠTE, DA ZBOG IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI ČVORIŠTA NA VODOVODNOJ MREŽI U PLANDIŠTU, U PETAK, 19.07.2019. GODINE, NEĆE BITI VODE U PERIODU OD 07,00 ČASOVA DO 17,00...

Opširnije

Šampioni bezgotovinskog plaćanja

Pod sloganom Plati karticom i pobedi, prvog jula 2019. startovalo je takmičenje gradova i opština Šampioni bezgotovinskog plaćanja koje organizuju Kancelarija za IT i eUpravu, u saradnji s NALED-om i uz podršku kompanija Mastercard i Visa. U takmičenju učestvuje 60 gradova i opština sa teritorije Republike Srbije koji su omogućili plaćanje taksi i naknada platnim karticama na šalterima. Pobednici će biti izabrani prema broju ostvarenih plaćanja karticom na šalteru lokalne samouprave u odnosu na broj stanovnika, od 1. jula do 31. decembra. Prvoplasirana lokalna samouprava biće nagrađena dečijim igralištem u vrednosti od 20.000 evra, pet prvoplasiranih dobiće internet prezentaciju „U službi građana“ u skladu sa standardima internet prezentacije Vlade Srbije, a prvih 10 gradova i opština plaketu „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“ koja će biti uručena na završnoj konferenciji u Beogradu. Tokom trajanja takmičenja, za sve one koji se odluče da gradske ili opštinske usluge plate karticom na šalteru, obezbeđene su najniže provizije od 45 dinara na uplate do 4.500 dinara, odnosno 1% za uplate veće vrednosti. Rang lista lokalnih samouprava biće objavljivana na nacionalnom portalu posvećenom borbi protiv sive ekonomije www.uzmiracun.rs. Podatke o broju bezgotovinskih transakcija u lokalnim samoupravama pripremaće ITE i banke koje ustupaju POS terminale – Komercijalna banka i Poštanska štedionica. Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost. Država dobija transaparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski...

Opširnije

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU 14/2019 – PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 14/2019, del. broj 4-191/2019-II od 10.06.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 14/2019, del. broj 4-192/2019-II od 10.06.2019. godine, pripremljena je KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font