Категорија: Актуелно

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 39/2017 – ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Предмет јавне набавке бр 39/2017 је избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно – приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуга РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 40/2017 – Реконструкција објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче...

Опширније

НАЈАВА 59. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 59. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 14.12.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака. После усвајања записника са 57 седнице, већници ће прво утврђивати...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ 57. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2018. НА ЈАВНИ УВИД

Последња, 57. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је  данас,  08.12.2017.године. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац који је пре усвајања дневног реда рекао да, о тачки Предлог Правилника о...

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), 64. став 1. тачка 1....

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font