Select Page

Категорија: Актуелно

ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

На основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, број 66 од 07. маја 2020. године, 93 од 01. јула 2020. године и 03. јула 2020. године), члана 29. став 1. тачка 10....

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 10.07.2020. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИ доћи до прекида испоруке...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо Вас да ће дана 09.07.2020. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИ доћи до прекида испоруке...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

На основу Закона о јавним набавкама, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/2020 и Решења о...

Опширније

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-184/2020-01-IV године, Општинска управа Пландиште позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд да поднесе понуду у поступку јавне набавке...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font