Select Page

Категорија: Актуелно

НАЈАВА 107. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 107. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за уторак,  30.04.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 8 тачака. После усвајања записника са 104., 105. и 106. седнице Општинског већа...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 8/2019 – „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у  даљем  тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 5/2019 – „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ПЛАНДИШТУ“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs (у...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ – УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња, 27. седница Скупштине општине Пландиште одржана је данас, 18. 04.2019.године. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште, одборници су расправљали иодлучилали о 33 тачке. Прво је...

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font