Категорија: Актуелно

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2018 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник...

Опширније

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Традиција награђивања набољих студената у општини Пландиште наставља се и ове године. За добијање новчане награде, која ове године износи 50.000 динара, студенти са територије општине Пландиште требали су да имају просек...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21/2018 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА АВИОНОМ

Дана 11.07.2018. године предузеће “Еко-Сан” д.о.о Земун обавиће запрашивање одраслих форми комараца авионом на територији Општине Пландиште (сва насељена места). Третман ће се обавити, зависно од времeнских услова, у термину...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 15/2018 – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font