Select Page

Категорија: Актуелно

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 19/2019 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ЗАКЉУЧАК О ПОЧЕТНИМ ЦЕНАМА ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА – СТОЧАРСТВО 2019. ГОДИНА

На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за...

Опширније

Закључак о почетним ценама права пречег закупа – инфраструктура 2019. година

На основу члана 64a става 19, 22 и 23, а у вези са чланом 64а став 13 тачка 1 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија за...

Опширније

ИСКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 08.08.2019. године се због ПЛАНИРАНИХ радова на елeктричној мрежи искључују насељена места: Стари Лец (и Капетаново) и Дужине у временском периоду од 09:00-11:00 часова. Стари Лец: улице Железничка од улице 30 Септембара до...

Опширније

НЕДИМОВИЋ И РАДОЈЕВИЋ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ У ПОСЕТИ ПОЉОПРИВРЕДНОИМ ГАЗДИНСТВУ „СРЕЋНА КОЗА“

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовиће иа заједно са покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вуком Радојевић данас, посетио регистровано пољопривредно газдинство за...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font