Select Page

Категорија: Актуелно

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

На основу члана 5. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија број: 612-13/2020-03-IV од 15.01.2021.године, Комисија за новчана...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће 22.02.2021.због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ХАЈДУЧИЦАдоћи допрекида испоруке воде у ...

Опширније

OБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинска управа општине Пландиште, урадила нацрт интегрисане дозволе за оператера „Виндија“ д.о.о. Лајковац, за рад постројења Фарме Велика Греда, улица МаршалаТита бб, Велика Греда и...

Опширније

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2025

Јавна расправа о Нацрту Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025, одржаће се од 11.02.2021. године до 26.02.2021. године. Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о...

Опширније

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години

На основу чл.19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00134/2020-01/2 од 18.01.2021. године, чланова...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font