Select Page

Категорија: Актуелно

НАЈАВА 132. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 132. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  13.12.2019.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака. После усвајања записника са 130. и 131. седнице Општинског већа Општине...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНАС БУЏЕТА Почетком децембра у Пландишту је успешно одржана  33. седница Скупштине општине Пландиште. Седницом је председавао председник СО Pландиште, Ендре Сабо. На дневном ред седнице укупно је било 9...

Опширније

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 33-2019 -ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

Извештај о спроведеној јавној расправи

На основу члана 107. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 29. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Пландиште“, број 15/2019), Одељење за привреду, локално-економски развој,...

Опширније

НАЈАВА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 33. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак 05.12.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака. Одборници ће прво разматари Предлог Пословника Скупштине општине Пландиште а...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font