Категорија: Документи

Јавна расправа – НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Пред Вама је Нацрт Локалног антикорупцијског плана Општине Пландиште за период од 2017. до 2021. године. Молимо Вас да са пажњом прочитате документ и дате Ваше евентуалне предлоге/сугестије за измене и допуне. Своје примедбе и...

Опширније

Захтев за давање сагласности на увођење цене комуналне услуге

У складу са члановм 28. Закона о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011 и 104/2016), Јавно предузеће “Полет” Пландиште подноси захтев за давање сагласности од стране оснивача на увођење цене комуналне услуге – наканде...

Опширније

РЕШЕЊЕ И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2017. ГОДИНИ

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61 и 120 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008,...

Опширније

ИМЕНОВАНА СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Статута општине Пландиште и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања председник општине Пландиште, донео је Решење о...

Опширније

ЗМЕНЕ У ОВЕРИ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД 01. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015) који је усвојен августа 2014. године, предвиђено је да од 01. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font