Категорија: Документи

Решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области Јавног информисања

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ , бр. 16/2008,...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА...

Опширније

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује:   Ј А В Н И   У В И Д      ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ...

Опширније

Јавни увид – Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације комплекса биогасног постројења „Алтер биогас I“

Излаже се на јавни увид у целости Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације комплекса биогасног постројења „Алтер биогас I“, у периоду од 01.09.2017. до 08.09.2017. године сваким радним даном од 08,00 до...

Опширније

Јавна расправа – НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Пред Вама је Нацрт Локалног антикорупцијског плана Општине Пландиште за период од 2017. до 2021. године. Молимо Вас да са пажњом прочитате документ и дате Ваше евентуалне предлоге/сугестије за измене и допуне. Своје примедбе и...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font