Select Page

Категорија: Избори

ОБАВЕШТЕЊЕ – УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тч. 9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12 и...

Опширније

НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима, члана 100. Закона о општем управном поступку и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна...

Опширније

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично...

Опширније

ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)“ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 2.

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020),Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 07.03.2020. године, донела је...

Опширније

ПРОГЛАШЕНА ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1.

На основу члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020),Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 05.03.2020. године, донела је...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font