Select Page

Категорија: Јавне расправе

ЈАВНИ УВИД – ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду, у складу са чланом 10. Закона о процени...

Опширније

Извештај о спроведеној јавној расправи

На основу члана 107. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 29. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Пландиште“, број 15/2019), Одељење за привреду, локално-економски развој,...

Опширније

ЈАВНИ УВИД – РЕШЕЊЕ О ИЗЛАГАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „20 БИОГАСНИХ ПОСТРОЈЕЊА до 999Kw и ЛАГУНЕ“

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 54. Правилника о...

Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину одржаће се од 18.11.2019. године до 03.12.2019. године. Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету Општине Пландиште...

Опширније

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду,  у складу са чланом 10. Закона о процени...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font