Категорија: Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 33/2017

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 31/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015,  у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ RОRS17 / ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ / 22.06.2017-ТD02

Општина Пландиште по програму INTERREG CBC РУМУНИЈА СРБИЈА за потребе пројекта под називом „Заједно за инклузивну заједницу“ покреће поступак Јавне набавке 22.06.2017-ТD02 за набавку . Date of publishing: 15.09.2017....

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font