Категорија: Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ RОRS17 / Општина Пландиште / 22.06.2017-ТD01

Општина Пландиште по програму INTERREG CBC РУМУНИЈА СРБИЈА за потребе пројекта под називом „Заједно за инклузивну заједницу“ покреће поступак Јавне набавке 22.06.2017-ТD01 за набавку минибуса. Датум oбјављивања:...

Опширније

Покреће се поступак јавне набавке 20/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

Покреће се поступак јавне набавке 17/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font