Select Page

Категорија: Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.

На основу Закона о јавним набавкама, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/2020 и Решења о...

Опширније

ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-184/2020-01-IV године, Општинска управа Пландиште позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд да поднесе понуду у поступку јавне набавке...

Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

На основу Закона о јавним набавкама Општина Пландиште, упућује Позив за подношење понуде у отвореном поступку: Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и системска дератизација на територији општине Пландиште ради...

Опширније

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ

На основу Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици“....

Опширније

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ

На основу Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да  поднесу писану понуду за јавну набавку радова „РАДОВИ НА САНАЦИЈИ   ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ХАЈДУЧИЦИ“. Комплетну конкурсну документацију можете...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font