Категорија: Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2018 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21/2018 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 15/2018 – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 19/2018 – САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник...

Опширније

Покреће се поступак Јавне набавке 16/2018 – одржавање информационог система одељења локалне пореске администрације за потребе Општинске управе Пландиште

На  основу тачке  II Одлуке  о  покретању поступка  јавне  набавке  број:  4-220/2018-01-IV године, а у вези са чланом 36. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font