Kategorija: Javne nabavke

POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 39/2017 – IZBOR PRIVATNOG PARTNERA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJIMA OPŠTINE PLANDIŠTE

Predmet javne nabavke br 39/2017 je izbor privatnog partnera i dodela javnog ugovora o javno – privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za vršenje usluga REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font