Kategorija: Javne nabavke

POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 23/2017

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font