Kategorija: Javne nabavke

POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 33/2017

Na osnovu čl. 32. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font