Kategorija: Javne nabavke

POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 5/2018 – USLUGE POLJOZAŠTITE ORGANIZOVANJEM POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE I FIZIČKO OBEZBEĐENJE U USTANOVAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, (u daljem tekstu: Naručilac – korisnik budžetskih...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font